Od gotike do historizma po korakih

Razstava je umeščena v okvir stalne Kulturno in umetnostnozgodovinske zbirke Pokrajinskega muzeja Celje v I. nadstropju Stare grofije in je namenjena vsem obiskovalcem z okvaro vida.

Stalna kulturno zgodovinska zbirka v PMC je urejena po slogih, od gotike do historizma. Postavitev nove razstave za obiskovalce z motnjami vida sledi razstavnemu principu zbirke; iz vsakega od slogovnih obdobij so avtorji odbrali po en najznačilnejši eksponat in ga v originalu ali repliki pripravili za taktilni ogled za obiskovalce z okvaro vida. Dodatna pojasnila o predmetu so na voljo v prilagojenem informativnem gradivu: v katalogu s povečano pisavo za slabovidne in v katalogu v brajici za slepe obiskovalce. Prvotno so bili zamišljeni opisi predmetov na avdio posnetke. Avdio tehnika je odličen pripomoček, in ne nazadnje tudi priljubljen način sprejemanja informacij med slepimi in slabovidnimi obiskovalci muzejev; dober namen je zaradi pomanjkanja financ propadel. Muzej načrtuje, da bo ogled razstave z avdio tehniko realiziral v letu 2012.

Pri pripravi razstave so se avtorji v največji možni meri držali načel, ki jih je potrebno upoštevati, da imajo obiskovalci z okvaro vida optimalne pogoje za ogled predmeta. Predmeti so na ustrezni višini, da omogočajo lagoden otip. Predmeti so pritrjeni tako, da ne morejo pasti na tla ali se kako drugače poškodovati. Oglednih predmetov je devet; število je izbrano glede na opozorila oseb z motnjami vida, da namreč preveliko število predmetov onemogoča preglednost. Od tega so trije originali in šest replik.

Posebnost tokratne razstave je poskus, da bi približali obiskovalcem z motnjami vida tudi največjo znamenitost našega muzeja, to je Celjski strop, umetnino iz 17. stoletja. Sestavlja jo enajst slik, poslikanih v tehniki tempere na platnu, ki so vpete v lesene okvire. Približati obiskovalcem te barvno in detajlno ter motivno naravnost natrpane slike s tipnimi podobami je eden izmed najtežje dosegljivih ciljev. Tipna podoba lahko približa slepemu obiskovalcu le osnovno kompozicijo slike, vse ostalo mora nadomestiti glas.

Izkušnje obiskovalcev in njihovi komentarji, za katere upamo, da jih bodo delili z muzejskimi delavci, nam bodo pomagali, da bomo napake odpravljali in svoje delo nadgrajevali.


Exhibitions and events

The Counts of Celje

Permanent exhibition

Exhibiton The Count of Celje is on display in 1st and 2nd floor of Princes Palace in Celje. The Counts of Celje were one of the most influential noble families in the Slovenian lands in the Late...

Celeia - a town beneath today's town

Permanent exhibition

The archaeological exhibition site in the cellars of the Princes Palace is the largest presentation so far of the remains of Roman Celeia in situ. Its silent yet picturesque testimony invites you to...

The lapidary collection

Permanent exhibition

The cellars of the Old Counts’ Mansion feature a Roman lapidary collection on an area of 440 m2. Inscriptions and reliefs in marble from Pohorje witness to the affluence of the citizens of...

Cultural and art history collection

Permanent exhibition

Cultural and art history collecton is presentet in a building known as the Old Counts’ Mansion. Visitors can view the objects of the art and cultural history collection on the arcaded...

Show all

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content