Imageries from the Colonies


Impulsene og gjenstandene som kom tilbake fra koloniene satte dype spor i europeisk kulturliv. Det var som om de koloniserte folks uttrykksformer i sin tur koloniserte Europa tilbake.

Men utstillingen setter også gjenstandene inn i  en annen og mørkere sammenheng. Koloniseringen hadde en pris. Prosessen fra slave under koloniherrer til arbeidere under brutale industriherrer og videre til dagens frie stater som ønsker kontroll med egen utvikling, egne ressurser og verdier blir vist, med eksempler fra Kongo.


Exhibitions and events

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content