Kulturni bazar 2021

Kulturni bazar v Cankarjevem domu
MK, MIZŠ, ZRSŠ in Cankarjev dom s partnerji

29. junij 2021
Od 9. do 20. ure
Brezplačno

Program največjega strokovnega usposabljanja iz kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2021 vključuje več kot štirideset dogodkov: predstave, filmske projekcije, predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavcem in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora …). Osrednja tema programa je Umetnost–znanost–tehnologija–izobraževanje: misliti prihodnost danes, posebno pozornost pa namenjamo tudi 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije.

Prijava na usposabljanje
Na brezplačno strokovno usposabljanje se prijavite z e-prijavo. Zaradi učinkovitejše organizacije, pa tudi zaradi številčnih omejitev udeležbe na posameznih dogodkih, prijavo posredujte čim prej, najpozneje do 22. junija 2021.

Izpolnjena in poslana e-prijava je vaša vstopnica na izbrane dogodke, hkrati pa vam omogoča pridobitev potrdila o udeležbi na strokovnem usposabljanju.
PRIJAVITE SE: https://cankarjevdom.eventsair.com/.../kult.../Site/Register

* * *
Kulturni bazar pripravljajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo.

V sodelovanju z: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za okolje in prostor.
Častno pokroviteljstvo: Slovenska nacionalna komisija za Unesco.

Izvršni producent prireditve je Cankarjev dom v Ljubljani.

_________________________________________________________________________________________

 

KOSOVELOVA DVORANA / 10.30–12.00

Tematski sklop ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije

Zgodba o pogumu ali kako obravnavati 30-letnico samostojnosti?

Okrogla miza

 

Izvajajo: Park vojaške zgodovine Pivka, Arhiv Republike Slovenije, Zavod RS za šolstvo, Slovenski šolski muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej Velenje in Dolenjski muzej

V letu 2021 mineva trideset let od osamosvojitve slovenske države, ključnega dogodka slovenske zgodovine. Mlajše generacije učencev in dijakov nimajo več neposrednega stika z obdobjem

osamosvajanja, spominjajo pa se ga njihovi starši, stari starši, znanci. Globalizacijski procesi vplivajo na rahljanje pripadnosti narodom in državam. Vseeno pa bi želeli mladim vzbuditi spoštovanje in ponos do samostojne slovenske države, saj je tudi

veliko številčnejših narodov ni doseglo, Slovenci pa smo izkoristili zgodovinsko priložnost in splet ugodnih mednarodnih okoliščin ter se osamosvojili.

Ob okrogli mizi bomo razmišljali, kako mladim s sodobnimi didaktičnimi pristopi približati slovensko osamosvojitev s ciljem, da bi bili na slovensko državo ponosni in jo spoštovali. Razmišljali bomo, kakšna je vloga pedagoških programov in dejavnosti v muzejih in arhivih, ki zlasti ob vključevanju primarnih zgodovinskih virov s pričevanji dosegajo pozitivno identifikacijo z vrednotami slovenske osamosvojitve.

Predstavljeni bodo tudi projekti, kot je zgodovinsko-pedagoški Zbrali smo pogum, v katerem so Park vojaške zgodovine Pivka, Arhiv Republike Slovenije in Zavod RS za šolstvo pripravili video filme, virtualne in klasične razstave, protokole spominskih učnih ur z učnimi gradivi za pouk na daljavo in e-učno gradivo za vse tri ključne dogodke iz zgodovine slovenskega osamosvajanja: plebiscit za neodvisno in samostojno Slovenijo, osamosvojitev in vojno za Slovenijo.

Muzej novejše zgodovine Slovenije bo predstavil razstavo ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije, ki bo sovpadla tudi s predsedovanjem Slovenije Svetu EU. Razstavo bo spremljal tudi bogat pedagoški program, ki bo vključeval video filme, delavnice za otroke in tematske učne ure za mlade, ki jih bo mogoče izvesti v muzeju ali pri pouku na daljavo.

Slovenski šolski muzej bo na podlagi svoje metode muzejskega dela in lastnih izkušenj z razstavno-pedagoškimi programi predstavil vzroke in posledice slovenske osamosvojitve, predvsem v vzgoji in izobraževanju. S predstavitvijo projektov bosta sodelovala še Muzej Velenje in Dolenjski muzej.

Program 


Exhibitions and events from this museum

Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja

Stalna razstava na različne načine: s sliko, besedo, zemljevidi, grafikoni,...

Tri desetletja izobraževanja v samostojni Sloveniji

Razstavo Tri desetletja izobraževanja v samostojni Sloveniji smo v Slovenskem...

Zlata sled

Zlato je ena od skupnih točk, ki povezuje vse zbirke Narodnega muzeja...

Republika Slovenija 30 let

Pripoved projekta se naslanja na obdobje 1991 – 2021, kjer sta akt...

Activities from this museum

Občasna razstava Slikanica, moja prva knjiga

Polona Koželj, Anton Arko   SLIKANICA – MOJA PRVA KNJIGA ...

Občasna razstava "Pišem, torej sem!"

Šolska pisala in opismenjevanje skozi čas. Vstopnina: - osnovnošolci,...

Lutkovna igrica Sovica Zofi odkriva muzej

Vodiču Jožetu se na poti v Slovenski šolski muzej skrije njegova...

Občasna razstava Šola iz zemlje - učenje visokih Andov

Warisata (1931-1940) je bila prva južnoameriška staroselska šola na svetu,...

Stara učna ura za tujce

Udeleženci "učnih ur naših babic in dedkov" postanejo učenci šole v preteklosti...

Stereotipi o narodih

So res vsi Slovenci pridni in delavni, Črnogorci pa leni? So Nemci res točni in...

Delavnica lepopisanja

Na delavnici bodo obiskovalci sedli v stare šolske klopi, poprijeli za peresnik...

Izdelovanje šolskih zvončkov

Udeleženci delavnice ob pogovoru o šolskih in drugih zvoncih sami izdelajo in...

Fizika - učna ura iz leta 1900

Udeleženci "učnih ur naših babic in dedkov" postanejo učenci šole v preteklosti...

Vodnikova šola - učna ura iz časa Ilirskih provinc leta 1811

Udeleženci "učnih ur naših babic in dedkov" postanejo učenci šole v preteklosti...


Suggested Content