1 - 40 of 331 objects

-: Tintnik s pivnikom

-: Križ z vencem lipovih listov na trobojnici

-: Karton za hrano v Kranjski industrijski družbi

-: Znak članov Orlovske zveze

Josip Štirn, Drago Vahter: Znak članov Legije...

F. Gschirmeister: JSDS - Naša moč je v zavednosti...

-: Znak jugoslovanskega antifašističnega društva...

-: Značka Delavskega prosvetnega društva Sava

-: Značka 1. MAJ1910

-: Značka 8 STUNDEN TAG! 1.MAI 1908

Jaka Torkar: Plaketa narodnega heroja Joža...

-: Rudarski gumbi

-: Stiskalnica za fotografije

-: Občinski urad Kranjska Gora

-: Pečatnik

-: Očala

-: Očala

-: Očala

-: Dereze

-: Dereze

-: Pas

-: Medalja za hrabrost Miloš Oblić

-: Medalja za gradžanske zasluge

-: Medalja dobrom strelcu

-: Vojna medalja

-: Medalja signum memoriae

-: Spominska medalja na 1. svetovno vojno Prodeo...

-: Vojaški križec XVI kralja Vittoria Emmanuela

-: Odlikovanje Rdečega križa

-: Odlikovanje Rdečega križa

Josef Tautenhayn: Medalja za pogum...

-: Odlikovanje gasilske zajednice Dravske banovine

Knaus Griesbach : Odlikovanje za požrtvovalnost...

-: Spominska medalja II. Jugoslovanskega...

Heinrich Kautsch: Medalja za pogum...

-: Odlikovanje Aleksandra I.

Richard Placht: Vojna medalja za ranjenost v boju

-: Karlov bojni križec (Karl-Truppen Kreuz)

-: Odlikovanje cesarja Karla

-: Spominska medalja ob 60. letnici vladanja...


Suggested Content