Irmgard Schaumberger: Videti drugače

Delo Irmgard Schaumberger obsega različne medije, katerim pa je skupen material, iz katerega izhajajo njeni diskurzi, to je keramika. Keramika je oblikovana na poseben način, kot kiparske instalacije ali pa je uporabljena le kot podlaga za risbe. Pri tem igrajo pomembno vlogo besedila ali pa samo besede, ki določajo in poglabljajo pomen teh stvaritev. V Galeriji Ravne je na ogled instalacija »Mi«, ki obsega risbe na papirju in na keramičnih ploščah ter skulptura »Psiha«. Irmgard Schaumberger (1960–2018) je živela in ustvarjala v Graggererbergu na avstrijskem Štajerskem.


Kustos razstave: Jernej Kožar

Keywords: sodobna umetnost

Exhibitions and events

We don't have anything to show you here.

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content