MED PRETEKLOSTJO IN PRIHODNOSTJO

Razstava pripoveduje zgodbo o življenju v pokrajini ob Muri od prazgodovine do danes. Na poti skozi čas je reka Mura, ki je zaradi svoje neukrotljivosti postala ločnica za tisočletno zgodovinsko in politično razmejitev, hkrati pa je s svojimi edinstvenimi mrtvicami, prodišči, močvirnatimi travniki in poplavnimi logi duša pokrajine.

Izrazita prehodnost pokrajine je omogočala vedno nova naseljevanja in odseljevanja ljudi, kar pomeni, da je v deželi nastajal etnično in narodno pisan svet. Za Iliri, Kelti, Rimljani pridejo Slovani, v 10. stoletju Madžari in v 18. stoletju tudi Židje in Romi.
In kakor je ta svet dopuščal in sprejemal multinacionalnost, tako se je v njem spretno prepletala multikulturalnost in multikonfesionalnost, ki je še kako prisotna v današnjem času.
Razstava torej govori o mnogoterih obrazih te pokrajine in o tiste vrste sožitju, ki ji daje prepoznaven srednjeevropski značaj.

Razstavljene predmete, kot merilce in kazalce ekonomskega, družbenega, kulturnega, političnega in duhovnega razvoja družbe dopolnjujejo ambientalne postavitve in rekonstrukcije, video filmi, dia-filmi, multivizija in glasba, ki na konceptualno domiseln način osvetljujejo podobo prazgodovine, antike, srednjega veka, časa turških vpadov, novega veka ter polpreteklega časa.
Sodobno in estetsko privlačno razstavo, ki na nevsiljiv in atraktiven način obiskovalcem ponuja govorico preteklosti, dopolnjuje celostna podoba, muzejska trgovinica, vodnik po razstavi ter bogat katalog.


Exhibitions and events

Portreti slovenskih impresionistov

Permanent exhibition

Na razstavi v preddverju grajske dvorane je razstavljenih 13 doprsnih portretov slovenskih impresionistov, ki jih je izdelal in podaril Pomurskemu muzeju v trajno last kipar Drago Tršar.

Activities from this museum

Družinska delavnica

Vabljeni na družinsko delavnico v okviru programa za Ta veseli dan kulture....

Delavnica izdelovanja adventnega venčka

Vabimo vas, da se udeležite družinske delavnice izdelovanja adventnega venčka v...

Počitniška delavnica

Osnovnošolce med 7. in 14. letom starosti vabimo na 4-dnevne muzejske...


Suggested Content