Žagarska zbirka

Tradicija mlinarstva in žagarstva je pravzaprav edino, kar se je ohranilo iz Trubarjevih časov. Ob potoku Rašica in obema zgornjima pritokoma je bilo v preteklosti petindvajset takih žag. Danes je v prvotni obliki ohranjena le Temkova žaga.

TEMKOVA ŽAGA
Temkova žaga na Trubarjevi domačiji je venecijanka samica, kar pomeni, da ima v jarmu vpet samo en žagin list. Je stara več kot dvesto let in je doživela več izboljšav. Zadnja letnica na ostrešju je 1873.

Žago je 1985/86 obnovilo Gozdno gospodarstvo Velike Lašče. Po odselitvi zadnjega lastnika, Temkovega Jožeta, leta 1975, je že močno razpadala. Po odprtju domačije je žago dobro desetletje vzdrževal Anton Žagar, gozdar iz Velikih Lašč. V letih 2001 in 2002 je Občina Velike Lašče poskrbela za obnovo ostrešja in zamenjave kritine, obnovljeni so bili vodno kolo in notranje stene žage.

Zadnjič je bilo vodno kolo obnovljeno leta 2008 (Matjaž Debevc iz Grahovega pri Cerknici), takrat je bil povišan in utrjen tudi jez (Agencija za vode RS).

Žagarska zbirka obsega:

- ZBIRKO MINIATURNIH ŽAG
Prikaz razvoja žag venecijank predstavljajo tri makete: žaga na vreteno ali na koš, žaga na tribo ali na preslico in žaga venecijanka z jermenicami, ki je pomanjšana kopija Temkove žage. Zbirko je v letu 2004 pričel vsebinsko urejati Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče in Gozdarsko društvo Kočevje v letu 2004. Vse tri miniaturne žage je izdelal Anton Prelesnik, dipl.ing., upokojeni gozdar iz Kočevja in jih namenil za stalno zbirko na Trubarjevi domačij. V letu 2010 jih je obnovil ter zbirko nadgradil z modelom žage s pogonom na elektriko ter s prikazom glavnih sestavnih delov žage.

- PEČNICO – ŽAGARJEVO SOBICO
V letu 2010 je bila opremljena PEČNICA – žagarjeva sobica, ki je bil nekdaj edini topel prostor na žagi. O tem, kakšna je bila izvorna pečnica, skoraj nimamo virov. Leta 1985/1986 je bila obnovljena v okviru obnove žage in celotne Trubarjeve domačije. Notranje stene so bile že takrat prebeljene z apnom, znotraj je bila vgrajena tudi peč.

Ker se originalna žagarska orodja niso ohranila, smo ročna orodja, ki jih je žagar uporabljal pri svojem delu, in ki se do novejših časov niso bistveno spremenila, pridobili na terenu v okolici s pomočjo gozdarjev in lokalnih obrtnikov. Večina predmetov je last Dušana Zekoviča. Pripadalo je njegovemu dedu, mlinarju in mizarju Ivanu Mencinu iz Dvorske vasi, ki je orodje sam izdeloval. Čeprav je to v prvi vrsti mizarsko orodje,  smo ga v našo zbirko vključili iz dveh razlogov: Žagarji so  se v preteklosti ukvarjali tudi z drugimi dejavnostmi, npr. tudi  z mizarstvom. Poleg tega pa je prav, da je omenjena zbirka dobila svoje mesto, kjer je na ogled javnosti in kjer  se bo lahko ohranila tudi za naše naslednje rodove.

Predmete sta darovala tudi Jože Petrič iz Škrlovice in gozdar Anton Prelesnik iz Kočevja, nekaj pa smo si jih izposodili iz Tehniškega muzeja Slovenije.

Pri ureditvi pečnice so sodelovali:
- Za celotno opremo interierja je poskrbel Dušan Zekovič (Ing invest).
- Strokovna pomoč in svetovanje: upokojeni gozdar iz Kočevja Anton Prelesnik in. mag. kustos Vladimir Vilman z gozdarskega in lesarskega oddelka v Tehniškem muzeju Slovenije.
- Avtorja projekta Barbara Pečnik in Andrej Perhaj.

Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo RS.


Exhibitions and events

Vsem Slovencem

Permanent exhibition

Zgodovinska razstava »Vsem Slovencem« širi ljubezen do slovenskega jezika in kulture in želi povezati vse Slovence. Nastala je kot dragocen prispevek k praznovanjem ob 500-letnici...

Spominska hiša z mlinom

Permanent exhibition

Trubarjeva domačija stoji na bregu rečice Rašica. Sestavljajo jo spominska hiša z mlinom, žaga venecijanka, gospodarsko poslopje in kozolec.   SPOMINSKA HIŠA Hiša z mlinom je osrednja...

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content