Spominska hiša z mlinom

Trubarjeva domačija stoji na bregu rečice Rašica. Sestavljajo jo spominska hiša z mlinom, žaga venecijanka, gospodarsko poslopje in kozolec.  

SPOMINSKA HIŠA
Hiša z mlinom je osrednja stavba domačije. V spodnji etaži sta mlin in klet, iz prejšnjih bivalnih prostorov v zgornji etaži pa je nastala spominska soba, katere vsebina je razdeljena na tri sklope. Na zidovih je fragmentaren pregled skozi Trubarjevo življenje in delo. Z odlomki iz njegovih knjig in risbami so označeni glavne postaje njegove življenjske poti, njegovo delo - poudarek je na izidu prve slovenske knjige, in čas. V stebrih so zbrani in razstavljeni vsi posnetki Trubarjevih knjig od leta 1550 do leta 1986. V vitražnih oknih, najdragocenejšemu delu sobe, pa upodobljeni vsi najpomembnejši Trubarjevi sodobniki. Spominska soba je bila urejena po zamisli arhitekta Marjana Lobode, nosilec scenarija pa je bil prof. Jaro Dolar v sodelovanju z različnimi muzejskimi strokovnjaki. Posnetki Trubarjevih knjig so delo Petra Štauta, vitražna okna slikarjev Tomaža Perka in Bojana Klančarja ter steklarskega mojstra Stojana Višnjarja. Besedila in slike po stenah je naslikal akademski slikar Veljko Toman.  

TEMKOV MLIN
Najstarejši objekt domačije in osrednji pomnik je mlin. Zgorel je v požaru 1528, ko so vas požgali Turki. Ustno izročilo pravi, da so kmalu po požaru domačini mlin spet postavili. Od tedaj naj bi bil večkrat predelan. Današnjo zunanjo vidno podobo je dobil ob zadnji predelavi v 19. stoletju. V času ko je deloval, je imel štiri vodna  kolesa (3 pari kamnov in stope), ki so bila pokrita z leseno streho. Ko je bila domačija odkupljena, je bil mlin v tako slabem stanju, da je bil potreben obnove. Lesena streha nad kolesi, ki je bila sicer redkost na tem območju, se je sesedla, zato so jo ob obnovi odstranili. Hkrati so odstranili tudi dve vodni kolesi, dve pa so ponovno usposobili za prikaz delovanja mlina. Mlin je bil obnovljen v sklopu celotne obnove domačije v letu 1986, denar za njegovo obnovo je prispevalo Žito Ljubljana. Mlin je bil konec leta 2008 dokončno prenovljen, že leta 2006 je bil obnovljen mlinski mehanizem, narejena pa je bila tudi maketa mlinskih pogonov kot pomoč za razlago prenosa energije pri mlinih. Dela je izvedel Matjaž Debevc iz Žerovnice. Leta 2009 je bil opremljen z dvema informativnima panojema s prikazom življenja in dela mlinarjev, delovanja mlina in postopkov mletja.

SKEDENJ
Sestavljeno gospodarsko poslopje – skedenj – je pod skupno streho nekoč združevalo hlev, kaščo in senik. Objekt je ob sanaciji ohranil zunanji videz (gabariti, materiali in značilna členitev fasad ter tlorisni razpored prostorov). V krčmi še danes najdemo nekatere izvirne elemente, kot so npr. jasli. Prav tako ima tudi skedenj ohranjene lesene nosilne stavbne elemente.

V gospodarskem poslopju je iz hleva nastala krčma, iz skednja pa galerija Skedenj. Slednja je namenjena galerijski dejavnosti, predavanjem, predstavitvam knjig, v njej pa potekajo tudi dodatni izobraževalni programi (knjigoveške in druge praktične delavnice. V nekdanji kašči je sedaj sprejemnica in prodajalna spominkov (obnovljena maja 2008).

KOZOLEC
V sklop domačije sodi tudi manjši kozolec s podaljšano strešino na eni strani. Izhaja iz 19. stoletja in je bil pred obnovo v zelo slabem stanju, zato ga je bilo treba utrditi. To vrsto kozolcev na velikolaškem območju redkeje srečamo, saj so pogostejši manjši, sorazmerno ozki in visoki toplarji, kriti s šotorastimi strehami (npr. Ilijev kozolec).


Exhibitions and events

Žagarska zbirka

Permanent exhibition

Tradicija mlinarstva in žagarstva je pravzaprav edino, kar se je ohranilo iz Trubarjevih časov. Ob potoku Rašica in obema zgornjima pritokoma je bilo v preteklosti petindvajset takih žag....

Vsem Slovencem

Permanent exhibition

Zgodovinska razstava »Vsem Slovencem« širi ljubezen do slovenskega jezika in kulture in želi povezati vse Slovence. Nastala je kot dragocen prispevek k praznovanjem ob 500-letnici...

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content