DAN MARIBORA 2022 – Z AVTOBUSI V MARIBORSKA PREDMESTJA

DAN MARIBORA 2022 – Z AVTOBUSI V MARIBORSKA PREDMESTJA


Z domačini in mariborskimi kulturniki po zgodbah preteklosti in sodobnosti


Muzej narodne osvoboditve Maribor in Sinagoga Maribor vas vabita, da se nam pridružite na avtobusnem ogledu mariborskih predmestij:


Melje in Pobrežje: Hutterjeva tovarna, carinski kolodvor, stolpersteini na Pobrežju, Hutterjeva kolonija


Z vami bosta Uroš Dokl iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor in Boris Hajdinjak iz Sinagoge Maribor


TERMINI:


Sreda, 19. oktober, ob 11.00 in ob 16.00


Četrtek, 20. oktober, ob 11.00 in ob 16.00


IZHODIŠČNA IN ZAKLJUČNA TOČKA: Glavna avtobusna postaja, Mlinska ulica 1, zunanja stran


Za ogled je predviden čas 3 ure


PRIJAVA:


Muzej narodne osvoboditve Maribor, tel.: 02 235 26 05 od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00


OGLEDI SO BREZPLAČNI


Vsebina:


Osrednji temi vodenja bosta mariborska tekstilna industrija in II. svetovna vojna v Mariboru.


Med vožnjo do prvega postanka bo predstavljeni razvoj Melja do danes. Posebej bosta izpostavljeni podjetje Franz (danes Intes) in meljska vojašnica. Prvi postanek bo namenjen ogledu nekdanje tovarne Hutter (kasneje MTT) in njenemu ustanovitelju Josipu Huttru. Z zadnjim zaposlenim v MTT Marjanom Mencigarjem si bomo ogledali tudi notranjost tovarniških zgradb. Na poti do drugega postanka bomo izpostavili še dve tekstilni tovarni: najstarejšo tekstilno tovarno v Melju, ki jo je leta 1923 ustanovil Vilko Löbl/Larič, in tovarno Marka Rosnerja, v okviru katere sta bila nekoč otroški vrtec in bazen za zaposlene. Drugi postanek bo namenjen ogledu nekdanjega carinskega kolodvora, ki je kraj dveh najbolj množičnih oblik nacističnega nasilja v Mariboru: od tod so leta 1941 v izgnanstvo odpeljali okoli 10.000 Slovencev (med njimi okoli 4.000 Mariborčanov) in tukaj je v zimi 1941-1942 umrlo okoli 5.000 sovjetskih vojnih ujetnikov. Pot bomo nadaljevali proti Pobrežju ter kratko predstavili še dve meljski tovarni: Zlatorog in Mariborsko livarno. Na Pobrežju se bomo ustavili na Nasipni ulici, kjer bomo predstavili judovski družini Kohnstein in Singer, ki sta tukaj nekoč živeli in na katerih usodo med II. svetovno vojno od leta 2012 spominjajo prvi slovenski stolpersteini / tlakovci spomina / spotikavci. Na poti do zadnjega postanka bomo kratko predstavili razvoj Pobrežja do danes. Posebej bosta izpostavljena dva nekdanja prebivalca Pobrežja Drago Kobal in Martin Konšak, po katerih se imenujeta mariborski osnovni šoli. Zadnji postanek bo namenjen v letih 1936–1937 zgrajeni Huttrovi koloniji. Njene značilnosti bomo spoznali s pomočjo učencev Osnove šole Draga Kobala in njihove učiteljica zgodovine Marjetke Berlič.
Postanki:


1. nekdanja tovarna Hutter (kasneje MTT) s sodelovanjem zadnjega zaposlenega v MTT Marjana Mencigarja,


2. nekdanji carinski kolodvor,


3. stolpersteini za družini Kohnstein in Singer, Nasipna ulica 68,


4. Hutterjeva kolonija s sodelovanjem učencev Osnove šole Draga Kobala in njihove učiteljica zgodovine Marjetke Berlič.Exhibitions and events from this museum

Shhh! Maribor 1941-1945

Shhh! Due to the secret nature of this data, we cannot disclose everything in...

»Na desni ga, na levi ni – pred nami svetli cilj leži«

Razstava prikazuje predvsem boj za slovensko severno mejo na Štajerskem...

A Monument to Maribor's Industry - Industrial Maribor in the 20'th Century

Along with its favourable geographical position and advantageous conditions...

Maribor is ours!

After the formation of Yugoslavia, Maribor became an important border city,...

Activities from this museum

In zasvetila je luč 1883 - Predšolski in I. triada

Kakšno je bilo življenje v Mariboru v tistih časih, ko še ni bilo elektrike?...

Kaj se skriva v muzeju? - Predšolski, 1. triada

Otroci bodo spoznavali delovanje muzeja, slišali zgodbo o zgodovini muzejske...

Dišijo praznične dobrote

Na delavnicah predstavljamo del kulturne dediščine, ki se skozi stoletja...


Suggested Content