1 - 40 of 203 objects

-: Glava božanstva

-: Del žrtvenika

-: Žrtvenik

-: Nagrobnik

-: Nagrobnik

-: Nagrobnik

-: Del nagrobnika

-: Del žrtvenika

-: Nagrobnik

-: Nagrobnik

-: Del nagrobnika

-: Nagrobnik

-: Žrtvenik

-: Nagrobnik

-: Del reliefne plošče

-: Del nagrobnika

-: Nagrobnik

-: Del žrtvenika

-: Poškodovan žrtvenik

-: Del reliefne plošče

-: Del nagrobnika

-: Nedokončana pepelnica s pokrovom

-: Spodnji del žrtvenika

-: Del reliefne plošče

-: Reliefna plošča

-: Del reliefne plošče

-: Reliefna plošča

-: Kipec Nutrice

-: Del reliefne plošče

-: Del reliefne plošče

-: Del reliefne plošče

-: Del reliefne plošče

-: Del reliefne plošče

-: Reliefna plošča prekrita s sigo

-: Del reliefne plošče

-: Zgornji del žrtvenika

-: Del sarkofaga

-: Del nagrobnika

-: Mejnik grobne parcele

-: Pokrov pepelnice


Suggested Content