This is a collection from Estonian Sports Museum that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 1478 objects

diplom

Toivo Vaalma eksliibris tõstekangiga

diplom

diplom

diplom

esimese päeva ümbrik

diplom

diplom

aukiri

sarž Heino Koik

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

maksimumkaart

diplomid

NSV Liidu Rahvaste II spartakiaadi osavõtja pilet

Tööjõureservide aukiri

Toivo Vaalma eksliibris teivashüppajaga

diplom

Eesti NSV kolhoosnikute maletšempionaadi diplom

diplom

maksimumkaart

Eesti NSV kaubanduse ja tarbijate kooperatiivide...

diplom

Tööjõureservide aukiri

diplom

diplom

diplom

diplom

šarž Eduard Lamson

diplom

Toivo Vaalma eksliibris kaaludega

Tartu linna kehalise kasvatuse õpetajate...

aukiri

diplom

diplom

Tartu linna kehalise kasvatuse õpetajate...

diplom


Suggested Content