This is a collection from Estonian Sports Museum that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 1478 objects

diplom

diplom

protokollid

Tööjõureservide aukiri

ROK sertifikaat

diplom

diplom

šarž Kersti Uuli-Raudsepp

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

aukiri

diplom

diplom

diplom

DVD

tunnistus

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

Eesti NSV kaubanduse ja tarbijate kooperatiivide...

diplom

šarž Malesangar Keres

Poksivõistluste Lahtine ring diplom

Tartu linna kehalise kasvatuse õpetajate...

Eesti NSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse...

diplom

diplom

Eesti NSV koolinoorte spartakiaadi diplom

diplom


Suggested Content