This is a collection from Estonian Sports Museum that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 1478 objects

diplom

Toivo Vaalma eksliibris tõstekangiga

I Eesti mängude programmi kaane kavand

diplom

diplom

esimese päeva ümbrik

Eesti NSV 2. spartakiaadi aukiri

aukiri

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

tehniliste ja sõjalis-rakenduslike spordialade...

diplom

diplom

tunnistus

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

sarž Heino Koik

diplom

diplom

Eesti NSV kolhoosnikute maletšempionaadi diplom

Tartu linna kehalise kasvatuse õpetajate...

aukiri

diplom

diplom

diplom

Tööjõureservide Leningradi Linnanõukogu...

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

aukiri

maksimumkaart

filateelia, komplekt


Suggested Content