Umetnost – slavospev življenju; Ob 50–letnici galerijske dejavnosti v Kostanjevici na Krki

izdajatelj

Galerija Božidar Jakac

avtor razstave

Andrej Smrekar

gradivo

Galerija Božidar Jakac, dokumentacija; Šolska kronika 1953, 1982; Pionirska kronika, 1956, 1982, Osnovna šola Jožeta Gorjupa, Kostanjevica na Krki; zasebni arhiv Lada Smrekarja

Exhibition author | Andrej Smrekar

www.museums.eu | www.museu.ms

Powered by Museums/Semantika, 2015