Dogodek je tu, dogodek imate v mestu!

Za rojstvo in razvoj Tedna slovenske drame (TSD) so zaslužni številni zavzeti in požrtvovalni posamezniki, v prvi vrsti idejni oče festivala Lojze Filipič, ki je že leta 1955 v Celju zasnoval Prvi festival slovenske in jugoslovanske sodobne drame (ponovitve v letih 1963, 1964 in 1968). Prav iz Filipičeve ideje se je leta 1956 v Novem Sadu porodilo Sterijevo pozorje (Jugoslovanske gledališke igre), podoben festival v jugoslovanskem merilu, idejno pa je botrovala tudi Tednu slovenskih gledališč v Mariboru (današnjemu Festivalu Borštnikovo srečanje) in, končno, kot Teden slovenske drame našla svoj domicil v Kranju.

Prvi TSD leta 1971 je potekal v okviru prešernovskih slovesnosti v Kranju. V zgodnejših letih so gledališča sama izbirala predstave, s katerimi so sodelovala na festivalu, pozneje pa so na festivalu sodelovale predstave, ki jih je povabil organizator. Že leta 1973 so tako na festival povabili prvo predstavo iz jugoslovanskega prostora. Festival je bil že v začetnem obdobju odprt za najrazličnejše oblike in zvrsti gledališča – na njem so sodelovala poklicna repertoarna gledališča in alternativne, zunajinstitucionalne ter tudi amaterske gledališke skupine, v program so vključevali uprizoritve za odrasle in za otroke, del festivala so bile tudi lutkovne predstave in monodrame.

Pomemben mejnik se je zgodil leta 1979 – takrat so prvič podelili nagrado Slavka Gruma za najboljše izvirno dramsko besedilo. Prejel jo je Dane Zajc za dramo Voranc. Istega leta so prvič podelili tudi Grün–Filipičevo priznanje za dosežke v slovenski dramaturgiji.

Teden slovenske drame je bil v prvih letih predvsem pregledne, revijalne narave, a je sčasoma postal ambicioznejši. Leta 1980 so tako izbor predstav prvič zaupali selektorju, leta 1999 pa je festival dobil tekmovalni značaj – takrat so prvič podelili veliko nagrado za najboljšo uprizoritev festivala (kasneje preimenovano v Šeligovo nagrado). Leta 2006 so besedo pri ocenjevanju dobili tudi gledalci – od takrat podeljujejo nagrado občinstva.

Organizatorji TSD, člani Prešernovega gledališča Kranj, so konec devetdesetih let in na začetku novega tisočletja festival prevetrili – velik poudarek so namenili promociji slovenske dramatike v mednarodnem prostoru (prevodi »grumovcev« v angleščino, mednarodne okrogle mize, vabljene predstave iz tujine so postale nepogrešljivi del festivala, povezovanje s sorodnimi tujimi festivali in z organizacijami, ki skrbijo za promocijo nacionalne dramatike …). Festival so sčasoma obogatili še s koncertnimi branji nagrajenih oziroma za nagrado Slavka Gruma nominiranih besedil, z Dnevi nominirancev, okroglimi mizami in strokovnimi srečanji, veliko pozornosti pa so namenili (in še zmeraj namenjajo) razvoju mladih dramatikov – že od leta 2004 redno organizirajo delavnice dramskega pisanja, leta 2013 pa so prvič podelili tudi nagrado za mladega dramatika.

Teden slovenske drame je eden osrednjih slovenskih kulturnih dogodkov, pomemben tako za spodbujanje slovenske dramatike kot tudi za njeno uveljavitev in promocijo. Ob tem pa festival v prvi vrsti vendarle pripada Kranju in Kranjčanom, ki so bili in ostajajo njegova duša. Zato z Grumovimi besedami ponovno razglašamo: »Dogodek je tu, dogodek imate v mestu!«

 

Exhibition author | Mag. Tea Rogelj, Slovenski gledališki muzej – Gledališki muzej

www.museums.eu | www.museu.ms

Powered by Museums/Semantika, 2015