Zbirka lesorezov Lojzeta Spacala

50 objects

Ljubljanska grafična šola

39 objects

Zbirka umetniških publikacij

335 objects

Zbirka plakatov Miltona Glaserja

67 objects

Zbirka sitotiskov Jožeta Ciuhe

67 objects

Zbirka grafik Tince Stegovec

106 objects

Zbirka Vladimirja Makuca

92 objects

Zbirka Zdenke Golob

86 objects

Zbirka Danila Jejčiča

86 objects

Knjižnica Tince Stegovec

0 object

Referenčna zbirka

5 objects

Zbirka risb

42 objects

Mednarodni grafični likovni center

0 object

spremljevalna literatura

0 object