rudarska zbirka

22 objects

Likovna zbirka

39 objects

Zbirka laboratorijske opreme in merilnih naprav

86 objects

zbirka industrijske železnice

11 objects

Zbirka mestne in kulturne zgodovine

852 objects

planinska zbirka

3149 objects

Zbirka novejše zgodovine

19 objects

Galerijska zbirka

3 objects

zbirka sakralne umetnosti

11 objects

Etnološka zbirka Liznjekove domačije

4 objects

zbirka fosilov in mineralov

24 objects

Strokovna knjižnica GMJ

2 objects

Zbirka tehniške dediščine

36 objects

Zbirka maket

1 object

etnološka

200 objects

planinska zbirka - arhiv

2 objects

Zbirka tehniške dediščine jeseniške železarne

0 object

oglarska zbirka

7 objects

Arheološka zbirka

27 objects

mestna zbirka

0 object

Zbirka plakatov

65 objects

Zdravstvena zbirka

3 objects

planinska zbirka- pedagoško andragoška

43 objects

zbirka razglednic

70 objects