Bažato Gallery

Galerija Bažato

Hiša umetnikov iz vinorodne pokrajine na Humu v Goriških Brdih se je preselila v prestolnico, s čimer sta Ljubljana in z njo Slovenija postali bogatejši za novo, sodobno galerijo, locirano v nekdanji poslovni zgradbi Gorenja na Dunajski cesti 53. Galerija Bažato je tako posvečena tudi spominu na nekdanjo Hišo umetnikov, ki je nastala že 1997.

Nova normalnost, nov začetek in nova galerija za sodobno umetnost - Galerija Bažato želi predstavljati promocijsko - prodajno galerijo, kjer se bodo obiskovalci lahko neposredno prepuščali razstavljenim umetninam, prostor, kjer bomo ne le spremljali dela sodobnih umetnic in umetnikov, temveč jih tudi avtorsko predstavljali, razčlenjevali ustvarjalne pristope in prikazovali njihovo specifiko ter osebno dojemanje sveta skozi fuzijo realnega in irealnega, torej skozi njihov umetniško - ustvarjalni proces.

Galerija Bažato želi na ta način postati presečišče sodobne likovne produkcije z dodano vrednostjo v obliki prodajne galerije, ki bo aktivno, inovativno in strokovno predstavljala in tržila aktualne umetniške formate, se aktivno vključevala v scene urbane, kulturne in sodobne umetnosti z vsemi vrhunci kreativnosti, ki izkazujejo dovolj velik izziv za premislek v svobodnem kontekstu ter jih hkrati približala prebivalcem prestolnice in gostom na način edinstvene priložnosti srečanj z nekaterimi najpomembnejšimi dosežki (slovenske) sodobne umetnosti.

Program Galerije Bažato v Ljubljani je oblikovan na podlagi dosedanjega programa v sodelovanju z izbranimi avtorji, kustosi in kuratorji. Okvir programa je naravnan na predstavitev Skupine avtorjev Galerije Bažato, vabljenih umetnikov, njihovih gostov, kustosov in kuratorjev in so koncepirani na predstavitev dela sodobne likovne produkcije doma in v tujini. Pomemben del promocije avtorjev v Sloveniji bo temeljil na obogatitvi že obstoječih in utečenih avtorskih razstavah, festivalih in drugih visoko kakovostnih prireditev, s čimer bo v večji meri izkoriščena siceršnja redna produkcija.


Exhibitions and events

We don't have anything to show you here.


Educational programs

We don't have anything to show you here.


Collections

We don't have anything to show you here.


Suggested Content