Zoom webinar inn norwegian: «Hvordan Bibelen overlevde Det romerske imperiet by Paul Aitkenhead

Bibelen er en bok som har overlevd, mot alle odds, mange forsøk på å stanse dens utbredelse. Flere av keiserne i Det romerske imperium gav ordrer om en grusom forfølgelse av de første kristne som varte fram midten av det fjerde århundret.  Bibler ble brent og mange mennesker led en martyrdød på grunn av sin tro. Hvorfor ble akkurat de kristne plukket ut som hatobjekt i et ellers tolerant samfunn og hvorfor var bibelen sett på som så farlig? Det er en spennende historie hvor vi blir kjent med keiserne som Nero, Domitian og Diokletian som forsøker å tvinge mennesker til å fornekte sin tro, om prinsippfaste mennesker som står imot forfølgelse og om hvordan verdens mektigste imperium ikke kunne stoppe en bok. Det er en historie vi fortsatt kan lære mye av i dag.

Foredraget er helt gratis og for å kunne se det på Zoom trenges en link som du får sendt på e-post etter registrering.


Exhibitions and events from this museum

We don't have anything to show you here.

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content