Vrsta zbirke: tehnička Voditelj: Goran Rajič Vrsta građe: telegrafi, teleprinteri, telefoni Teritorij: domaće i međunarodno porijeklo građe Razdoblje: 19. i 20. st. Materijal: metal, drvo, staklo, plastika, papir, guma, tekstil Zbirka sadržava telegrafe i telefone te pojedine elemente tih uređaja. U zbirci veći dio čini telefonija: telefonski aparati i telefonske centrale te elementi telefonskih centrala i telefonskih aparata. Telegrafija je zastupljena telegrafskim uređajima i teleprinterima....
Read more
1 - 6 of 6 objects

-: Telegraf Stenzer Josef

-: Kućna telefonska centrala "Siemens"

Iskra: Telefon Iskra, ETA-86

-: Induktorski telefon RK

-: Induktorski telefon Iskra ITV 1

-: Telegrafsko tipkalo


Suggested Content