Vrsta zbirke: tehnička Voditelj: Renato Filipin Vrsta građe: uzorci podzemnih, nadzemnih i podmorskih kabela i vodova za telekomunikacije i prijenos električne energije Teritorij: domaće i međunarodno porijeklo građe Razdoblje: 19. i 20. st. Materijal: metal, plastika, guma, papir, tekstil Zbirka obuhvaća uzorke (presjeke) različitih vrsta kabela i vodova koji su se upotrebljavali u 19. i 20. st. za prijenos električne energije i različitih signala (telegrafskih i telekomunikacijskih). U Muzej...
Read more
1 - 2 of 2 objects

-: Energetski kabel XHP 48 20/35 kV 1x35/16 mm2

-: Uzorak transatlantskoga kabela iz 1858. godine


Suggested Content