Vrsta zbirke: tehnička Voditeljica: Davorka Petračić Vrsta građe: dokumenti, knjige, priručnici, karte, planovi, nacrti, skice, instrumenti, sprave i pribor za mjerenje i crtanje karata Teritorij: međunarodno porijeklo građe Razdoblje: 19. i 20. st. Materijal: beton, drvo, elektrotehnički materijal, guma, konac, koža, metal, opeka, papir, plastika, staklo, životinjska dlaka, tekstil Zbirka Geodezija sadržava dokumente, knjige, priručnike, karte, planove, nacrte, skice te instrumente, sprave i...
Read more
1 - 16 of 16 objects

-: Busolni teodolit E. Kraft & Sohn

-: Sekstant

-: Prametar

-: Situacijski plan gimnazije, realne i obrtničke...

-: Karta zaštićenog područja Varaždinskih Toplica

-: Polarni planimetar Starke & Kamerer

-: Teodolit Wilhelm Voigtländer

-: Gledača s durbinom Sadtler

-: Meteorološki teodolit

-: Pantometar

-: Vrpca u kožnoj futroli

-: Kurvimetar Freiberger Prazisions Mechanik

-: Kompas Otto A. Ganser

Jos Schablass & Sohn: Gledača s lamelama Jos...

Otto Fennel Söhne: Teodolit Otto Fennel Söhne

Feitzelmayer K. Pozsony: Jamski kipregl


Suggested Content