The exhibition introduces the visitors to the outstanding Lithuanian works of art by Antanas Gudaitis, Leopoldas Surgailis, Leonardas Tuleikis, Algimantas Švėgžda, Vladas Karatajus, Jonas Švažas, Aloyzas Stasiulevičius, Vincas Kisarauskas, Algimantas  Kuras, Laima Drazdauskaitė and Povilas Vaitekūnas, which reflect the main artistic tendencies.
1 - 1 of 1 objects

-: LITHUANIAN ART OF THE 1960's – 1970's


Suggested Content