201 - 240 of 417 objects

-: ZAGOŽEN MARIJA - KLA 16386 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: ZAGOŽEN ROZA - KLA 16387 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16388 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: ZAVOLAVŠEK ŠTEFKA - KLA 16390 (AUSCHWITZ,...

-: ZAVEC MARIJA - KLA 16389 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: JAMNIKAR ŽAGAR MINKA - KLA 16391 (AUSCHWITZ,...

-: ŽAGAR KRAŠOVEC FANIKA - KLA 16393 (AUSCHWITZ,...

-: ŠLANDER SLAVKA - KLA 16399 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: ŽLAUS EMA - KLA 16400 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: ŠTANTE KRISTINA - KLA 16401 (AUSCHWITZ,...

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16412 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16411 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16413 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16414 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16416 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16415 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16417 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: ZORKO MARIJA - KLA 16419 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16418 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16420 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16421 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16423 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16422 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: KOGLER ŠTAMPAR ANICA - KLA 16425 (AUSCHWITZ,...

-: ŠTAMPAR FRANČIŠKA - KLA 16424 (AUSCHWITZ,...

-: ŠTANTE ČESEN PIJA - KLA 16427 (AUSCHWITZ,...

-: STEBLOVNIK MARIJA - KLA 16429 (AUSCHWITZ,...

-: ŠTANTE MARIJA - KLA 16428 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: STRMAN KODELJA ROZALIJA - KLA 16431...

-: STEBLOVNIK FRANČIŠKA - KLA 16430 (AUSCHWITZ,...

-: STRMAN ROZALIJA - KLA 16432 (AUSCHWITZ,...

-: STRMŠEK STRNAD JOŽEFA - KLA 16434 (AUSCHWITZ,...

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16436 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16437 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16438 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16439 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16440 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16441 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: NEZNANA OSEBA - KLA 16442 (AUSCHWITZ, POLJSKA)

-: DRČA JULIJANA - KLA 16443 (AUSCHWITZ, POLJSKA)