161 - 200 of 7650 objects

Purger & Co., Munchen, Andr. Elsbacher, Laški...

Založil Davorin Melave, Mozirje: Mozirje

Odbor za gradnjo Društvenega doma v Mozirju:...

Založila Angela Skovic, trgovka, Solčava:...

Karl Goričar vdova, Celje: Celje

Verlag von Fritz Rasch in Cilli, Photographie von...

Verlag v. Hans Schullerbauer, Photogr., Graz:...

Stengel & Co., G.m.b.H., Dresden: Cilli (preko...

Verlag : Regel & Krug, Leipzig, Vertreter Hans...

Carl Otto Hayd, Kunstverlags - Anstalt, Munchen:...

Foto Pelikan Celje: Zdravilišče Dobrna...

S.l. : s.n.: Romerbad (Badehaus und Bader)

Stengel & Co., G.m.b.H., Dresden: Romerbad...

Kunstverlag H. Kolz, Wien - Graz: Romerbad

S.l. : s.n.: razglednica - Topolšica

Verlag: Carl Jelovšek, Rohizsch: Rohitsch

Verlag Georg Adler, Cilli: Rohitsch - Sauerbrunn...

S.l. : s.n.: Šmarje pri Jelšah

S.l. : s.n.: Hochenegg

Verlag von Franz Zottl, Hochenegg: Gruss aus...

S.l. : s.n.: Laško z goro Hum in kopališčnim...

Verlag Viktor Pilih, Fot. S. Frank, Graz:...

Založil: Josip Pauer, WS: Braslovče

S.l. : s.n.: Gornjigrad - Oberburg (Iz 17....

Verlag Fritz Rasch, Cilli: Cilli - An der...

Goričar & Leskovšek, Celje: Celje - Breg z starim...

Fritz Rasch, Cilli: Cilli - Portal bei der...

Goričar & Leskovšek, Celje: Celje, Gimnazija

Goričar & Leskovšek, Celje: Celje, Cankarjeva...

Goričar & Leskovšek, Celje: Celje - Stari grad...

Verlag Johann Koss, Cilli, Fot. S. Frank, Graz:...

Založba K. Goričar vdv. Celje: razglednica - Celje

Verlag Ludwig Bandeck, Cilli, Phot. S. Frank,...

S.l. : s.n.: razglednica - Celje

S.l. : s.n.: Celjska koča (700 m)

F K G : Store in Steiermark

Verlag K. Glantschnigg, Graz: Žalec - Sachsenfeld

Atelje Weiss, Polzela: Oljska Gora v Savinski...

Založila: Norb. Zanier & sin: Sv. Peter v...

Savinjska podružnica S. P. D.: Savinjske Alpe -...