121 - 160 of 417 objects

-: VALENTIN KOPRIVŠEK (UJETI BOREC ŠLANDROVE...

-: ŠLANDROVA IN ZIDANŠKOVA BRIGADA NA POHODU...

-: ZAŠČITNI BATALJON IV. OPERATIVNE CONE (1944)

-: ŠTAB IV. OPERATIVNE CONE NOV IN PO SLOVENIJE...

-: PRIHOD ZAVEZNIŠKIH MISIJ (GORNJI GRAD, 1944)

-: ZBOR DELA 1. UDARNE BRIGADE TONETA TOMŠIČA...

-: KNOJEVCI NA DOBROVLJAH (1944)

-: ŠTAB 3. BATALJONA KOZJANSKEGA ODREDA (1944)

-: ŠTAB 3. BATALJONA VDV - KOZJANSKO (1944)

-: KURIRJI POSTAJE VK 1-21 (KALOBJE, 1944)

-: MARJAN JERIN (KOMANDANT KOZJANSKEGA ODREDA)

-: PRENAŠANJE SOLI V BRIGADO (1944)

-: BRAČIČEVA BRIGADA NA PLANINI (13.9.1944)

-: POHOD BORCEV KOZJANSKEGA ODREDA (RESEVNA, 1945)

-: ZBOR 13. SNOUB MIRKO BRAČIČ (25.12.1944)

-: NAČELNIK ŠTABA ŠERCERJEVE BRIGADE 1944 (MIRKO...

-: UJETI NEMŠKI SODELAVEC (ŠLANDROVA BRIGADA,...

-: UJETI ČLANI "REVSOVE BANDE" IN GESTAPOVEC...

-: POHOD 1. SNOUB TONE TOMŠIČ SKOZI RADMIRJE...

-: SKUPINSKA FOTOGRAFIJA (PARTIZANI V DRUŽBI...

-: NAPAD ŠLANDROVE BRIGADE NA SOVRAŽNO POSTOJANKO...

-: ŠLANDROVA BRIGADO PO OSVOBODITVI MOZIRJA...

-: NAPAD NA LJUBNO (31.7.1944)

-: UJETI NEMCI V LJUBNEM (31.7.1944)

-: VOJNI PLEN V MOZIRJU (12.9.1944)

-: UJETI VERMANI (MOZIRJE 13.9.1944)

-: UJETI NEMCI NA LJUBNEM (31.7.1944)

-: NEMŠKI UJETNIKI PO OSVOBODITVI LJUBNEGA...

-: NEMŠKI UJETNIKI PO OSVOBODITVI LJUBNEGA...

-: NEMŠKI UJETNIKI PO OSVOBODITVI LJUBNEGA...

-: ŠLANDROVCI NA LJUBNEM 1944 (JOŽE KOBILŠEK)

-: VOLITVE NA LJUBNEM (OKTOBER 1944)

-: POŽGANA BOČNA (1944)

-: POŽGANI GORNJI GRAD (1944)

-: ZAVEZNIŠKA POMOČ (6.11.1944)

-: ODVAŽANJE BENCINA IZ ANGLEŠKEGA LETALA...

-: ZAVEZNIŠKA POMOČ (6.11.1944)

-: PONESREČENO ANGLEŠKO LETALO (6.11.1944)

-: ZBOR KAJUHOVEGA KLUBA V GORNJEM GRADU...

-: PARTIZANSKA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI (1944)