Klasično vodstvo po stalni muzejski postavitvi: arheološka, zgodovinska, kulturnozgodovinska, umetnostna, etnološka in prirodoslovna zbirka

Voden ogled po stalni muzejski postavitvi, ogled temeljev gradu in grajskega dvižnega mosta. Vodenje je prilagojeno starostni stopnji mladih obiskovalcev, vsebuje pripovedke in legende. Program po dogovoru vključuje tudi ogled Škoparjeve hiše v muzeju na prostem na grajskem vrtu. Loški muzej Škofja Loka je medobčinski muzej, ki varuje premično kulturno dediščino škofjeloškega območja, ki obsega še Selško in Poljansko dolino ter del Sorškega polja. V muzejskih zbirkah je na ogled bogata kulturna dediščina, ki obiskovalcem približa nekdanji načina življenja v porečju obeh Sor od prazgodovine dalje. Muzej skrbi za redno strokovno dopolnjevanje in prenavljanje svojih zbirk z novimi raziskovalnimi dognanji, opravlja razstavno, konservatorsko, pedagoško in knjižnično dejavnost ter vzdržuje celoten grajski kompleks z muzejem na prostem na grajskem vrtu. Izvaja tudi likovno-galerijsko dejavnost in v skladu z zbiralno politiko ustvarja lastno likovno zbirko. Likovni program izvaja muzej kar v treh galerijah: v Galeriji na Loškem gradu, v Galeriji Ivana Groharja na Mestnem trgu in v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči. Arheološka zbirka prikazuje poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih od starejše kamene dobe do leta 973. Zgodovinska zbirka predstavlja obseg in značaj loškega zemljiškega gospostva, obsežne gospodarske, upravne in politične enote, v obdobju 973-1803 v lasti bavarske škofije Freising, približa nam življenje na srednjeveških gradovih (zbirka Zgornji stolp na Kranclju) in bivalno kulturo srednjeveške Škofje Loke (zbirki Komun in Loška slikana meščanska keramika) ter gospodarski in kulturni pomen mesta v srednjem in novem veku (Cehovska zbirka, Škofjeloški rokopis in Škofjeloški pasijon, kopije srednjeveških fresk). Stavbna zgodovina gradu je predstavljena in situ z arhitekturnimi ostanki, odkritimi pri arheoloških izkopavanjihi v kletnih prostorih SV grajskega stolpa, kjer je prezentiran nekdanji grajski vhod z mestne strani, temelji starejšega okroglega stolpa, rekonstruiran grajski dvižni most in nekdanji nivo grajskega dvorišča. Umetnostna zbirka predstavlja slikarsko dediščino, predvsem dela predstavnikov rodbine Šubic iz Poljan, pa tudi dela impresionista Ivana Groharja, ki je skupaj s tovariši utiral pot slovenski moderni umetnosti. V grajski kapeli so na ogled baročni zlati Dražgoški oltarji, v kulturno-zgodovinski zbirki pa dediščina pisatelja dr. Ivana Tavčarja in predstavitev pomembnih Ločanov. Muzej se ponaša z bogato etnološko zbirko, kjer je predstavljen način življenja v času pred industrializacijo in elektrifikacijo. Izstopa dediščina domačih obrti, nekdaj zelo razvitih na Škofjeloškem: sitarstvo, klekljarstvo, klobučarstvo, glavnikarstvo, platnarstvo, barvarstvo, izdelovanje umetnega cvetja in malega kruhka. Zbirka novejše zgodovine prikazuje razvoj delavskega gibanja po 1. svetovni vojni, dogodke med narodnoosvobodilno vojno v letih 1941-1945 in povojno obnovo ter izgradnjo na Škofjeloškem. Prirodoslovna zbirka predstavlja živalstvo loškega ozemlja, ki se razteza od Sorškega polja z nadmorsko višino 345 m, do vrha Porezna, visokega 1630 m, predstavnike rib, plazilcev, ptičev in sesalcev. V avtentičnem okolju muzeja na prostem na grajskem vrtu pa si obiskovalci lahko ogledajo Škoparjevo hišo z zasnovo iz 16. stoletja, ki sodi v tip hiše s črno kuhinjo. Pri tem spoznavajo nekdanjo bivalno kulturo in način življenja kajžarjev in malih kmetov, na ogled sta še obnovljeni mlin in kozolec.


Exhibitions and events from this museum

MOČ POGLEDOV Portretno slikarstvo Ivana Groharja

V Loškem muzeju Škofja Loka smo za leto 2011 v sodelovanju z...

Activities from this museum

Sprehod skozi 80 let Loškega muzeja Škofja Loka

Sprehod skozi 80 let Loškega muzeja Škofja Loka. Ogled muzeja pa bo mogoč do...

Agatina preizkušnja - Po poti Visoške Kronike

Pod vodstvom muzejskega vodiča učenci in dijaki odkrivajo prizorišča v Škofji...

Po poti gradov

Mladi obiskovalci odkrivajo življenje na srednjeveških gradovih. Najprej...

Na obisku pri teti Katri v Škoparjevi hiši

Delavnica se odvija v avtentičnem okolju Škoparjeve hiše v muzeju na prostem na...

Učna ura iz umetnostne zgodovine

Učna ura je zasnovana glede na vsebino umetnostne zbirke v muzeju in vsebuje...

Muzejske ustvarjalne delavnice

Mladi obiskovalci v ustvarjalnih muzejskih delavnicah upodabljajo predmete iz...

Muzejske ustvarjalne delavnice Tkanje s tkalsko deščico, Cvetje iz papirja in Kaligrafija

Mladi obiskovalci v muzejskih ustvarjalnih delavnicah spoznavajo dediščino...

Voden ogled Galerije Franceta Miheliča, slikarjeve stalne zbirke v srednjeveški žitnici - Kašči

Voden ogled zbirke likovnih del, ki jih je slikar podaril rojstni Škofji Loki....

Voden ogled Galerije Franceta Miheliča, slikarjeve stalne zbirke v srednjeveški žitnici - Kašči

Voden ogled zbirke likovnih del, ki jih je slikar podaril rojstni Škofji...


Suggested Content