1. UMETNIŠKA RAZSTAVA

1. UMETNOSTNA RAZSTAVA V MARIBORU

Konec burnega leta 1920 je bil Maribor prizorišče »prve umetniške razstave«. V mestu, ki je po razpadu Avstro–Ogrske in nastanku kraljevine južnoslovanskih narodov doživljalo silovite etnične in socialne spremembe, je to bil svojevrsten podvig, katerega cilj je bil prikazati kulturno podobo zdaj slovenskega mesta, povezati in organizirati likovne ustvarjalce vseh narodnosti, slojev ali stanov ter v javnosti prebuditi zanimanje za likovno umetnost.

Razstava, na kateri je 28 umetnikov in umetnic pokazalo več kot 180 del, je v mestu sprožila vrsto pomembnih novosti: ustanovljeno je bilo prvo likovno društvo, natisnjen prvi umetniški katalog; v medijskih odzivih so prvič problematizirali razstavne zasnove; pričelo se je govoriti o umetniškem trgu in likovnem izobraževanju; takoj po otvoritvi se je pokazala tudi nuja po stalnem razstavnem prostoru in prvi likovni zbirki slovenske moderne umetnosti, ki bi bila javnosti na voljo v trajni obliki.

S to razstavo je likovno življenje končno postalo del mariborskega javnega življenja. Še več, po odprtju I. razstave se v našem mestu delovanje na področju likovne umetnosti kljub težavam in zastojem ni več ustavilo, zato razstavo upravičeno štejemo kot začetek kontinuiranega organiziranega delovanja na področju likovne umetnosti.

Exhibition author | Umetnostna galerija Maribor

www.museums.eu | www.museu.ms

Powered by Museums/Semantika, 2015