Klasično vodstvo po stalni muzejski postavitvi: arheološka, zgodovinska, kulturno-zgodovinska, umetnostna, etnološka in prirodoslovna zbirka

Workshop

Voden ogled po stalni muzejski postavitvi, ogled temeljev gradu in grajskega dvižnega mosta. Vodenje je prilagojeno starostni stopnji mladih obiskovalcev, vsebuje pripovedke in legende. Program po...

Muzejske ustvarjalne delavnice

Workshop

Mladi obiskovalci v ustvarjalnih muzejskih delavnicah upodabljajo predmete iz muzejskih zbirk in spoznavajo dediščino tradicionalnih obrti. Prazgodovinska ogrlica - ko si ogledajo arheološko zbirko,...

Muzejske ustvarjalne delavnice Tkanje s tkalsko deščico, Cvetje iz papirja in Kaligrafija

Workshop

Mladi obiskovalci v muzejskih ustvarjalnih delavnicah spoznavajo dediščino tradicionalnih obrti in kaligrafijo - umetnost lepopisja. Tkanje s tkalsko deščico - ko si ogledajo zbirko o platnarstvu,...

Voden ogled Galerije Franceta Miheliča, slikarjeve stalne zbirke v srednjeveški žitnici - Kašči

Workshop

Voden ogled zbirke likovnih del, ki jih je slikar podaril rojstni Škofji Loki. Večino predstavlja umetnikov slikarski opus iz 70-let 20. stoletja z znamenitimi tematskimi sklopi "Dafne", "Kurent",...

Voden ogled Galerije Franceta Miheliča, slikarjeve stalne zbirke v srednjeveški žitnici - Kašči

Workshop

Voden ogled zbirke likovnih del, ki jih je slikar podaril rojstni Škofji Loki. Večino predstavlja umetnikov slikarski opus iz 70- let 20. stoletja z znamenitimi tematskimi sklopi "Dafne", "Kurent",...

Muzejska doživljajska delavnica »Od zrna do kruha« - kruh kot vrednota«

Workshop

Odvija se v avtentičnem okolju Škoparjeve hiše in otroke, pa tudi odrasle seznanja z dediščino peke kruha pri nas, s simboliko kruha ter s tem povezanimi šegami in pregovori. Udeleženci opazujejo...

Voden ogled Škoparjeve hiše v muzeju na prostem na grajskem vrtu

Workshop

Škoparjeva hiša z zasnovo iz 16. stoletja sodi v tip hiše s črno kuhinjo in predstavlja bivalno kulturo kajžarjev in malih kmetov. Na grajskem pobočju je na ogled kmečki mlin in stope ter...

Vodstvo v podružnični cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu

Workshop

Voden ogled podružnične cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki je eden pomembnejših umetnostnih spomenikov na Slovenskem.

Vodstvo v podružnični cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu

Workshop

Voden ogled podružnične cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki je eden pomembnejših umetnostnih spomenikov na Slovenskem.

Vodstvo po starem mestnem jedru Škofje Loke

Workshop

Program se odvija v starem mestnem jedru in obiskovalce seznanja s kulturnimi spomeniki Škofje Loke. Škofja Loka je s svojo tlorisno, prostorsko in vedutno podobo ter s svojo bogato stavbno...

Vodstvo po starem mestnem jedru Škofje Loke

Workshop

Program se odvija v starem mestnem jedru in mlade seznanja s kulturnimi spomeniki Škofje Loke. Škofja Loka je s svojo tlorisno, prostorsko in vedutno podobo ter s svojo bogato stavbno dediščino...

Skriti zaklad - vodstvo po starem mestnem jedru Škofje Loke

Workshop

Program se odvija v starem mestnem jedru in otroke na igriv način seznanja s kulturnimi spomeniki v mestu. Iskanje zaklada se prične na grajskem dvorišču, kjer otroke sprejme muzejski vodič. Vodi jih...

Skriti zaklad - vodstvo po starem mestnem jedru Škofje Loke za najmlajše

Workshop

Program se odvija v starem mestnem jedru in otroke na igriv način seznanja s kulturnimi spomeniki v mestu. Iskanje zaklada se prične na grajskem dvorišču, kjer otroke sprejme muzejski vodič. Vodi jih...

Učna ura Pisana Loka, ki se odvija se v starem mestnem jedru Škofje Loke

Workshop

Po ogledu zbirke Mesto, se učna ura nadaljuje v mestnem jedru, kjer mladi spoznavajo kulturnozgodovinske spomenike srednjeveške Loke. Vsebuje učni list. Program po dogovoru vključuje tudi ogled...

Učna ura iz zgodovine Priprava na maturo

Workshop

Osvetljuje maturitetne vsebine: slovenski prostor v srednjeveškem Rimskem cesarstvu, zemljiško gospostvo, srednjeveška kolonizacija in njene posledice, značilnosti srednjeveških mest. Program po...

Učna ura iz zgodovine, literarne zgodovine in etnologije

Workshop

Izbirate lahko med tremi učnimi urami, ki so zasnovane tematsko, glede na vsebino posameznih muzejskih zbirk in vsebujejo učni list, ki je vključen v ceno: Loško gospostvo. Gradovi. Mesto, Cehi ; Dr....

Učna ura iz arheologje Poselitev loškega ozemlja

Workshop

Arheološka zbirka prikazuje poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih od starejše kamene dobe do leta 973. Učna ura tememlji na spoznavanju materialnih ostankov človekovega bivanja in njegove...

Gal v muzeju

Workshop

Otroci odkrivajo muzej s pomočjo likovnih umetnin in škrata Gala. Spoznajo zgodovinsko, kulturnozgodovinsko, umetnostno in prirodoslovno zbirko. Ogledajo si temelje grajskega stolpa ter dvižni most....

Pripovedke ob grajskem kaminu - za najmlajše

Workshop

Ob zakurjenem grajskem kaminu otrokom prebiramo pripovedke o kamnitem mostu, o škofjeloškem grbu in starem stolpu, se sprehodimo po muzeju in pokažemo, kako deluje grajski dvižni most. Program po...

Klasično vodstvo po stalni muzejski postavitvi: arheološka, zgodovinska, kulturnozgodovinska, umetnostna, etnološka in prirodoslovna zbirka

Workshop

Voden ogled po stalni muzejski postavitvi, ogled temeljev gradu in grajskega dvižnega mosta. Vodenje je prilagojeno starostni stopnji mladih obiskovalcev, vsebuje pripovedke in legende. Program po...