Ustvarjamo v glini

Workshop

Ustvarjalna delavnica v Lončarskem ateljeju SEM.

Odsev daljnih svetov

Workshop

Pestrost kulturne dediščine zunajevropskih ljudstev učenci spoznavajo preko potopisnih zgodb, pravljic, glasbe, petja in ustvarjanja. Poudarek je na različnih celinah.

Skrb za etnološko dediščino v muzeju

Workshop

Kaj se dogaja s predmeti, ko postanejo muzealija. Kdo in kako skrbi za muzealije? V učni uri in z igro vlog učenci spoznavajo muzejsko delo.

Ogled razstave Med naravo in kulturo in ustvarjalna delavnica

Workshop

Ogled muzejskih zbirk je dopolnjeno z spoznavanjem posameznih predmetov iz slovenske in zunajevropske dediščine in njihovemu poustvarjanju. Iz slovenske dediščine: - poslikavanje...

Ogled razstave Med naravo in kulturo in ustvarjalna delavnica

Workshop

Ogled muzejskih zbirk je dopolnjeno z spoznavanjem posameznih predmetov iz slovenske in zunajevropske dediščine in njihovemu poustvarjanju. Iz slovenske dediščine: - poslikavanje...

Vodeni ogled razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta

Workshop

Svojevrstna razstava govori o človeku in njegovem umeščanju v svet od rojstva do smrti. Učenci spoznavajo razmerja med sabo in drugimi ter človekovo vpetost v prostor in čas. Poudarek na...

Vodeni ogled razstave Med naravo in kulturo

Workshop

Slovenske zbirke Z izbranimi predmeti na razstavi učence popeljemo v življenje naših prednikov s poudarkom na stavbni dediščini, bivalni kulturi, oblačilih, šegah in navadah in...

Ogled razstave Med naravo in kulturo in prikaz obrtnih znanj

Workshop

Ogled razstave in spoznavanje zbirk SEM je dopolnjeno s prikazom tkanja na ročnih statvah v tkalskem ateljeju SEM.

Ogled razstave Med naravo in kulturo in ustvarjalna delavnica

Workshop

Ogled muzejskih zbirk je dopolnjeno z spoznavanjem posameznih predmetov iz slovenske in zunajevropske dediščine in njihovemu poustvarjanju. Iz slovenske dediščine: - poslikavanje...

Interaktivni ogled razstave Med naravo in kulturo

Workshop

Z izbranimi predmeti na razstavi in s slovenskim pripovednim izročilom otroke popeljemo v življenje naših prednikov. Izbirate lahko med naslednjimi programi: Kaj so delali naši...

Interaktivni ogled razstave Med naravo in kulturo

Workshop

Z izbranimi predmeti na razstavi in s slovenskim pripovednim izročilom otroke popeljemo v življenje naših prednikov. Izbirate lahko med naslednjimi programi: Kaj so delali naši...