TEHNIŠKA DEDIŠČINA - Železarska zbirka

16 objects

Rudarska zbirka

0 object

KULTURNA ZGODOVINA - Osebne zbirke

0 object

KULTURNA ZGODOVINA - Razglednice

0 object

NARAVOSLOVNE ZBIRKE - Mineraloška zbirka

0 object

ARHEOLOGIJA - Zgodnji srednji vek

1 object

ARHEOLOGIJA - Novi vek

2 objects

ARHEOLOGIJA - Antika

9 objects

STROKOVNI NADZOR - Leitingerjeva zbirka

80 objects