Slikarska zbirka

480 objects

Zbirka Brišnik - Remec

860 objects

Zapuščine, študijsko in dokumentarno gradivo

1597 objects

Fotografska zbirka Zore Plešnar

220 objects

Fotografska zbirka Ivana Dvoršaka

119 objects

Zbirka ilustracij

255 objects

Video zbirka

23 objects

Fotografska zbirka Mariborski krog

0 object