Zbirka tehniške dediščine

25 objects

zbirka industrijske železnice

6 objects

Zbirka tehniške dediščine jeseniške železarne

2 objects

Zbirka laboratorijske opreme in merilnih naprav

11 objects

oglarska zbirka

7 objects

Arheološka zbirka

27 objects

zbirka sakralne umetnosti

8 objects

zbirka fosilov in mineralov

11 objects

Likovna zbirka

66 objects

Galerijska zbirka

3 objects

mestna zbirka

0 object

Zbirka plakatov

65 objects

Zdravstvena zbirka

3 objects

planinska zbirka- pedagoško andragoška

43 objects

zbirka razglednic

70 objects

etnološka

4 objects

planinska zbirka - arhiv

2 objects