zbirka sakralne umetnosti

13 objects

železarska zbirka

1838 objects

Zbirka laboratorijske opreme in merilnih naprav

90 objects

Zbirka plakatov

65 objects

planinska zbirka

3149 objects

Zbirka maket

2 objects

rudarska zbirka

23 objects

Etnološka zbirka

69 objects

planinska zbirka - razglednice

1172 objects

kovaška zbirka

6 objects

Etnološka zbirka Kajžnkove hiše v Ratečah

16 objects

zbirka industrijske železnice

11 objects

Galerijska zbirka

3 objects

Etnološka zbirka Liznjekove domačije

4 objects

zbirka fosilov in mineralov

24 objects

Strokovna knjižnica GMJ

2 objects

Zbirka tehniške dediščine

36 objects

etnološka

200 objects

planinska zbirka - arhiv

2 objects

Zbirka tehniške dediščine jeseniške železarne

0 object

oglarska zbirka

7 objects

Arheološka zbirka

27 objects

mestna zbirka

0 object

Zdravstvena zbirka

3 objects

planinska zbirka- pedagoško andragoška

43 objects

zbirka razglednic

70 objects