Gimnazija Celje - Center, umetniška gimnazija - likovna smer: Prihodnost je zdaj!

Prijazno vabljeni na odprtje razstave Prihodnost je zdaj! programa Umetniška gimnazija – likovna smer Gimnazije Celje – Center v torek, 16. maja, ob 12.30 v Likovni salon. Predstavili vam bomo rezultate ustvarjalnih delavnic GCC v izobraževalnem programu spoznavanja sodobne umetnosti v CSU.


Mentor in mentorice: Mark Požlep (1. i), Maja Hodošček (2. i), Mojca Senegačnik (3 i), Olja Grubić (4. i)


Sodelovanje Centra sodobnih umetnosti Celje in Gimnazije Celje – Center je letos potekalo v znamenju prepletanja polj ustvarjalnosti in duševnega zdravja. Slednje je ena od tem, ki se ji v našem galerijskem programu posvečamo od jeseni leta 2022. Zanima nas kreativnost kot oblika refleksije in angažmaja tako pri osebnem doživljanju notranjih stisk kot širšem premisleku o vplivu družbenih sistemov na mentalno zdravje. Čas okrevanja po epidemiji in aktualni družbeno-politični dogodki sprožajo razmišljanje o našem počutju, doživljanju sveta ter odnosov na različnih nivojih naše družbe. Na delavnicah spoznavanja sodobne umetnosti smo zato želeli vzpostaviti prostor, kjer lahko dijakinje in dijaki kreativno izrazijo svoje misli, pripovedujejo svoje zgodbe, prisluhnejo svojim vrstnikom in na povsem lasten način reflektirajo svet in sodoben čas, ki na ljudeh včasih pušča občutne posledice. Eden od naslovov štirih ustvarjalnih delavnic, izvedla jo je umetnica Mojca Senegačnik Kako si?, najbolje opiše skupno točko letošnjega ustvarjanja v Centru sodobnih umetnosti. Vprašanje, ki si ga največkrat podajamo kot vljudnostno frazo, lahko pomeni tudi vstop v pogovor s samim seboj ali nam najbližjimi. Srečanje z lastnim počutjem, ki se navzven ne odraža vedno skladno z resničnimi dilemami, stiskami in težavami, s katerimi se srečujemo, je bila osnova za umetniško izražanje mladih udeleženk in udeležencev na delavnicah, ki so jih vodili izbrani umetniki in umetnice. Morda na končni razstavi, s katero zaokrožamo sodelovanje, to ni enoznačno vidno, ob koncu delavnic pa smo se skupaj ponovno zavedli, da je sam proces dela tisti, ki zna biti bolj osvobajajoč kot sam rezultat ter znatno premika meje v poglobljeno ustvarjanje, razmišljanje in doživljanja sebe in širše družbe skozi umetnost.


Umetnik Mark Požlep je spodbudil dijake in dijakinje 1. letnika, da doživljanje svoje osebne izkušnje, potovanja, svoje okolice ali zanimanj pripovedujejo skozi zgodbo, ki ni nujno likovno delo ali dokončan umetniški izdelek. Nastali so rezultati v formi dnevniških skicirk oziroma umetniške knjige, pa tudi ilustriranih pripovedi, objektov, animacije in kolaža. Dijaki in dijakinje 2. letnika so pod mentorstvom umetnice Maje Hodošček iskali neobičajna stanja ali občutja, tudi značajske in telesne lastnosti, ki v družbi niso sprejete. Ustvarjali so domiselna oblačila in dodatke, ki odražajo tovrstne odklonske pojave. V svojih izdelkih so »nepravilnosti« vizualno poudarili z namenom, da bi se jih sami in gledalci zavedali ter jih lažje sprejeli. Umetnica Mojca Senegačnik je dijake in dijakinje 3. letnika skušala usmeriti k vsakodnevnemu beleženju svojih misli in počutij. Na podlagi dnevnih skic in posnetkov iz ozadja so ustvarili izbor fotografij ali risb, iz katerih lahko prepoznamo pronicljivo opazovanje sveta, vsakodnevnih dogodkov, ki jim mladi dajejo težo ali pa jih prepoznajo kot škodljive in nevarne. S poenotenim formatom so množice zajetih podob dobile svojo skupno formo fizičnega »Instagram« zidu v galeriji. Skozi performativne in likovne vaje, individualne in skupinske naloge je umetnica Olja Grubić dijakinje 4. letnika želela popeljati v opazovanje in občutenje sebe v prostoru, v zavedanje lastnega telesa in teles okoli nas, v neverbalno komunikacijo, s tem pa k ustvarjalnemu procesu, ki deluje na več nivojih. Z vsako vajo so dijaki počasi izgubljali sram in negotovost ter ustvarili humorne risbe, ki niso pogojene z estetsko dimenzijo, ekspresivno in igrivo kažejo odnose med udeleženkami in udeleženci ter pripovedujejo domiselne zgodbe, ki kot zametki scenarijev zgovorno nakazujejo zanimanja mladih in njihovo doživljanje sodobnega časa.Organizacija: Zavod Celeia Celje – Center sodobnih umetnosti, Gimnazija Celje – Center
Koordinacija izobraževalnega programa v CSU: Maja Antončič, Andreja Džakušič,
Vodja UG: Otmar Uranjek
Postavitev razstave in besedilo: Maja Antončič
Podpora: Mestna občina Celje, Ministrstvo za kulturo RS


Exhibitions and events

Blue Light / Leah Clements, Martins Kohout, Marko Šajn, Ada Zielińska

Temporary exhibition at Center for Contemporary Arts Celje until 01.09.2024

The international group exhibition questions how technological capitalism affects the everyday intimate lives of individuals, their interpersonal relationships, and the anxieties it generates. Blue...

Change in the Network / Miha Godec, Tamara Lašič Jurković, Peter Koštrun, Edina Muftić, Špela Petrič, Staš Vrenko

Temporary exhibition at Center for Contemporary Arts Celje until 15.09.2024

Exhibition opening: Friday, 28 June, at 7 p. m. in the Gallery of Contemporary Art. The exhibition Change in the Network focuses on the gravity of the anthropogenic impact on the environment and the...

Poletne ustvarjalne delavnice za otroke

Event at Center for Contemporary Arts Celje until 23.08.2024 12:00

Otroke prijazno vabimo, da svoje poletne počitniške dni preživijo kreativno v Centru sodobnih umetnosti! Na tedenskih sklopih ustvarjalnih delavnic, ki spremljajo aktualne razstave v Galeriji...

Poletne ustvarjalne delavnice za otroke

Event at Center for Contemporary Arts Celje until 23.08.2024 12:00

Otroke prijazno vabimo, da svoje poletne počitniške dni preživijo kreativno v Centru sodobnih umetnosti v družbi umetnic mentoric! Na tedenskih sklopih ustvarjalnih delavnic, ki spremljajo aktualne...

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content