Guided tours of the Prem Castle

Grad Prem je eden od najbolj pričevalnih grajenih zgodovinski virov v porečju Reke. Nastal je na prometno pomemben prostoru, ki je povezoval dolini Pivke in Reke z notranjostjo Istre, zaradi česar so si lokalne oblasti prizadevale za njegov nadzor. V pisnih virih se grad prvič omenja leta 1213, ko kot priča v neki listini nastopa devinski ministerial Ude de Prem. Po izumrtju Devinskih so Prem dedovali gospodje iz švabskega Walseeja. Leta 1472 je prešel grad v roke Habsburžanov in postal del dežele Kranjske. Na gradu je bilo kar nekaj upraviteljev, med katerimi so nam poznani Oberburgi, Raunachi in Hallerji. Na začetku 17. stoletja je s poroko Ane Marije Raunach in Giovannija Sforze Porcia prešel grad v last vplivne rodbine Porcia in ostal v njenih rokah vse do leta 1906, ko ga je obubožani Ludvik Porcia prodal kuratu in poznejšemu župniku v Dolnji Košani Karlu Lenassiju. Leta 1927 je propadajoči grad kupil tržaški zdravnik judovskega gradu Bruno Zuccolini in ga uredil v letno rezidenco. Po vojni je bil grad nacionaliziran. Med letoma 1970 in 2007 so na njem potekala večja obnovitvena dela, saj je v povojnem obdobju ponovno močno propadel. Njegova stavbna zgodovina kaže, da gre za kompleksen fenomen, ki nazorno ilustrira zgodovinsko dogajanje v danem prostoru.

Na gradu Prem si lahko ogledate stavbno zgodovino gradu, grajsko kapelo, slavnostno dvorano s poslikavami Maria Lanessa in viteško dvorano s predmeti, ki jih je zbral Bruno Zuccolini. Na gradu sta tudi stalni razstavi slik akademskega slikarja Dušana Premrla in o gradiščih na Bistriškem ter začasni razstavi o soški fronti in ljudstvu Lisu na Kitajskem avtorja mag. Jakoba Marušiča. Vstopnica pa vključuje tudi ogled rojstne hiše Dragotina Ketteja.

Zgodbi gradu lahko brez doplačila prisluhnete vsak petek in nedeljo do 30. avgusta 2020 ob 15.00. Vodeni ogledi bodo potekali v slovenskem jeziku. Vabljeni!


Exhibitions and events from this museum

We don't have anything to show you here.

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content