Predavanje Tacitova Germanija kot navdih nacistični ideologiji 20. stoletja

Vabimo vas na predavanje 

doc. ddr. Verene Vidrih Perko z naslovom 

Tacitova Germanija kot navdih nacistični ideologiji 20. stoletja,

ki bo v ponedeljek, 28. januarja 2019 ob 18. uri

v dvorani Barbare Celjske v Knežjem dvoru.

 

 

Publij Kornelij Tacit, rimski zgodovinar,  je avtor znamenitega dela GERMANIJA - De origine et situ Germanorum.  Delo, v katerem je avtor pretirano  idealiziral Germane, je v 19. stoletju sprožilo romantične ideje o pangermanstvu. Po ustanovitvi nemške države se na pangermanstvo cepijo nacionalne ideje in Tacitova Germanija postane v 20. stoletju BIBLIJA nacistične ideologije in njene sprevržene politike končne rešitve.

doc. ddr.Verena Vidrih Perko je doktorica arheologije in muzeologije.

Keywords: #museumcelje

Exhibitions and events from this museum

Cultural and art history collection

Cultural and art history collecton is presentet in a building known as the Old...

The lapidary collection

The cellars of the Old Counts’ Mansion feature a Roman lapidary...

Ceiling of Celje

Ceiling of Celje in the master chamber of the Mansion is the sole example of...

Od gotike do historizma po korakih

Razstava je umeščena v okvir stalne Kulturno in umetnostnozgodovinske...

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content