Drätselkammarens ordförande Tycho Hedén, redaktör Axel Johansson och landshövding Sigfrid Linnér åhörare på möte, sannolikt på Uppsala slott, Uppsala, 1941


Exhibitions and events from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content