1 - 40 of 69 objects

Živko Marušič: Ujetniki dima III

Bojan Gorenec: Slika se gleda v očeh drugega

Sergej Kapus: Aquarium 2

Marjan Gumilar : Skušnjava evropske divje mačke

Dušan Fišer: Preobrazba

Herman Gvardjančič: Krajina

France Gruden: Zastraženi kraji

Todorče Atanasov: Dotik II

Tugo Šušnik : Brez naslova

Marija Rus: Razdvojenost

Tugo Šušnik : Brez naslova

Gustav Gnamuš: Brez naslova

Emerik Bernard: Venerični palimpsest

Jože Đoka Slak: Haile Selasijev leseni avion

Zdenko Huzjan: Naselitev

Dušan Kirbiš: Also sprach Zarathustra

Cveto Maršič: Brez naslova

Zmago Jeraj: Brez naslova

Rajko Apollonio: Avtoportret

Živko Marušič: Poljub I.

Zmago Jeraj: Brez naslova

Tugo Šušnik : Mačka

Emerik Bernard: Paravan za kopalko

Emerik Bernard: Istrski palimpsest I.

Živko Marušič: Testa di tubo s činelami

Klavdij Tutta: Rumeni menhir

Andraž Šalamun : Bizon

Aleksij Kobal : Transformatorska postaja

Boris Zaplatil: Odhajam

Lujo Vodopivec : Akt

Emerik Bernard: Snov in geometrija

Emerik Bernard: Kvadrat

Emerik Bernard: Zelena bibavica

Emerik Bernard: Risba I

Emerik Bernard: Zajemač

Emerik Bernard: Snov in geometrija I

Emerik Bernard: Apsida

Emerik Bernard: Triptih

Emerik Bernard: Osnutek I

Emerik Bernard: Odklon


Suggested Content