Vojna zimska pomoč - vidno mesto med dejavnostmi Štajerske domovinske zveze je zavzelo tudi zbiranje vojne zimske pomoči - Kriegswinterhilfswerk. Nemci so jo v nacističnem rajhu vpeljali že v prvem letu vojne pozimi 1939/1940, v okupirani Spodnji Štajerski pa šele oktobra 1941. Vojna zimska pomoč je bila namenjena vojakom na fronti, brezposelnim osebam, socialnim podpirancem, vojnim invalidom, svojcem padlih vojakov na fronti, vojnim sirotam in vojnim oškodovancem,...
Read more
1 - 40 of 229 objects

-: Znak: Zimska pomoč (Schweizerische Winterhilfe)

-: Znak: Zimska pomoč (Mariborski grad)

-: Znak: Zimska pomoč (Celjski grad)

-: Znak: Zimska pomoč (Maribor - grad)

-: Znak: Zimska pomoč (Maribor - Rotovž)

-: Znak: Zimska pomoč (Maribor - Rotovž)

-: Znak: Zimska pomoč (Grad Mokrice)

-: Znak: Zimska pomoč (Grad Ptuj)

-: Znak: Zimska pomoč (Rudnik Trbovlje)

-: Znak: Zimska pomoč (Grad Velenje)

-: Znak: Zimska pomoč (Grad Vurberk)

-: Znak: Zimska pomoč (Poklici: mlekarica)

-: Znak: Zimska pomoč (Poklici: sadjarka)

-: Znak: Zimska pomoč (Poklici: rudar)

-: Znak: Zimska pomoč (Poklici: sensenschmied)

-: Znak: Zimska pomoč (Poklici: Orač)

-: Znak: Zimska pomoč (Poklici: kumpel)

-: Znak: Zimska pomoč (Poklici: Buttermagd)

-: Znak: Zimska pomoč (Poklici: tkalec)

-: Znak: Zimska pomoč (Poklici: vinogradnik)

-: Znak: Zimska pomoč (Poklici: vinarka)

-: Znak: Zimska pomoč (V Savinjski dolini)

-: Znak: Zimska pomoč (Princesa - Žabji kralj)

-: Znak: Zimska pomoč (Trnuljčica)

-: Znak: Zimska pomoč (Pravljični liki)

-: Znak: Zimska pomoč (Pravljični liki)

-: Znak: Zimska pomoč (Pravljični liki: Svinjski...

-: Znak: Zimska pomoč (Pravljični liki: Obuti...

-: Znak: Zimska pomoč (Pravljični liki:...

-: Znak: Zimska pomoč (Pravljični liki: Rdeča...

-: Znak: Zimska pomoč (Ptice)

-: Znak: Zimska pomoč (Ptice)

-: Znak: Zimska pomoč (Ptice)

-: Znak: Zimska pomoč (Ptice)

-: Znak: Zimska pomoč (Ptice)

-: Znak: Zimska pomoč (Ptice)

-: Znak: Zimska pomoč (Živali - Zajec)

-: Znak: Zimska pomoč (Živali - Mačka)

-: Znak: Zimska pomoč (Živali - )

-: Znak: Zimska pomoč (Živali - krokodil)


Suggested Content