1 - 29 of 29 objects

Nikolaj Pirnat: Portret dr. Maria Cordara

Milena Dolgan: GLAVA MOŽA

Gabriel Kolbič: MATI Z OTROKOM

Stane Keržič: PORTRET STARCA Z BRKI

France Kralj: ŽENSKI TORZO

Karel Putrih: INTERNIRANCA

Milena Dolgan: PORTRET DEKLICE

Milena Dolgan: PORTRET MONGOLA

Milena Dolgan: PORTRET PARTIZANKE IVANKE...

Zdenko Kalin: PORTRET OTONA ŽUPANČIČA

Marjan Keršič: V ZASEDI (OSNUTEK ZA SPOMENIK NOB...

Stane Keržič: PORTRET

-: POSMRTNA MASKA VITA GLOBOČNIKA

-: PARTIZAN

-: POSMRTNA MASKA - LEVAR

Karel Putrih: BOREC

Karel Putrih: PORTRET LJUBA ŠERCERJA

Karel Putrih: OČE IN SIN

Jakob Savinšek: PORTRET STANETA ROZMANA

Stane Dremelj: PORTRET DR. ALEKSANDRA GALA-PETRA

Frančišek Smerdu: PORTRET STANETA SEMIČA-DAKIJA

Stojan Batič: SEDEČE DEKLE

Stojan Batič: PORTRET: EDVARD KARDELJ

Metod Frlic: Portret Jožeta Pučnika, prvega...

L. Mercina: POSMRTNA MASKA JOSIPA BROZA TITA


Suggested Content