This is a collection from Slovak National Gallery that is originally published on Europeana.
1 - 40 of 2301 objects

Madona s Ježiškom z okolia Vyšných Repáš

Pieta

Anjel

Poprsie Krista

Svätec-pápež-Svätý Gregor?

Svätec

Pašiový oltár

Podobizeň Rákoczyho

Vzkriesený Kristus

Kalvária

Frida

Podobizeň Franza Liszta

Madona s dieťaťom

Stálost v smýšlení

Ukrižovaný Kristus (Morový krucifix)

Sv. Peter Apoštol

Svätec

Madona s Ježiškom

Charakterová hlava 37

Sv. Ambróz ? - biskup

Troniaca madona s anjelmi

Domáci oltárik

Pravoslávny kríž

Bohorodička s deckom

Pravoslávny kríž

Svätý Ján Krstiteľ

Panna Mária

Charakterová hlava 29

Svätec

Skulptúry z Hozelca - sv. Štefan

Sv. Mikuláš z Partizánskej Ľupče

Hlava Krista

Podobizeň spisovateľa a národného buditeľa Jozefa...

Mních kapucín

Svätý Ján Nepomucký

Sv. Anna s P. Máriou

Charakterová hlava 15

Bolestný Kristus

Ukrižovaný

Korpus Ukrižovaného


Suggested Content