241 - 280 of 33659 objects

Overhangende boom bij een bosmeertje

Een landweg

Heilige Familie

Interieur van de kerk te Beverwijk

Interieur van de H. Pauluskerk te Antwerpen...

Interieur van de Oude Kerk te Amsterdam,...

Interieur van de Bakenesserkerk te Haarlem,...

De Borinage, België

De Maas bij Dordrecht

De oever van de Zuiderzee

De Theems te Londen

De Westerschelde bij Vlissingen

Figuurstudie van een tuinman aan het werk

Figuurstudie van een schipper

Twee karikaturale kopjes

Christus geneest de lamme in Bethesda

Studie van twee benen en een voet (Kruisafneming)

Offerplechtigheid voor een zuilenhal

Sacra conversazione

Sabijnen op weg naar de Romeinse spelen

Lars Porsenna op een troon temidden van soldaten

Jongenskop met muts; oude manskop

Ontscheping van Romeinse soldaten

Luitspelende vrouw op wolken, van onderen gezien

Ontmoeting van Mozes en Jethro

Aanbidding door de herders

Sebastiaan roept Marcus en Marcellianus op tot...

Aanbidding door de koningen

Nicolaas onvangt hulde van geestelijken van Mira

Allegorische triomf van Venetië

Laatste Avondmaal

Voetwassing der apostelen

Christus in de Hof van Gethsemane

God de Vader, zegenend, met engelen in een tondo

God de Vader met engelen in een tondo (schets)

Twee vrouwen en een putto (studie voor een...

figuurstudie

interieurstudie

figuurstudie

figuurstudie