201 - 240 of 5814 objects

Allegorie van de ouderdom

Rivierlandschap

De matigheid

Hercules draagt tijdelijk de wereld voor Atlas

Hercules verslaat de hydra van Lerna

De triomf van Tobias

OCTOBER

SEPTEMBER

Het mirakel van Sanctus Justus

MARTIVS

Landkaart van de slag bij Ekeren, 30 juni 1703

Portret van Contantijn Huygens

DECEMBER

Petrus Calmthoutanus gelauwerd door een engel

De smaak

Herderstafereel met een vrouw gezeten op een ezel

Het Oosters Huis van de Hanze in Antwerpen

Margaretha van Parma door Alva Brussel uitgeleid,...

Portret van Janus Secundus

Portret van Johannes Stöffler

Portret van Damianus a Goes

Portret van Petrus Victorius

Portret van Beatus Renanus

Portret van Paolo Manuzio

Portret van Aldus Pius Manutius

Portret van Christophorus a Costa

Portret van Franciscus Curtius

Portret van Marco Mantova Benavides

Portret van Alexander Tartagnus de Imola

Portret van Angelus de Castro

Portret van Accursius Florentinus

Portret van Viglius van Aytta

Portret van Karel Delanghe

Portret van Johannes Dantiscus, bisschop van Kulm

Titelpagina voor 'Catechismus Romanus ex decreto...

De geseling van Christus

Christus aan het kruis met Maria en Johannes

Maria met kind

De vlucht naar Egypte

De heilige Maagd buigt zich over het Jezuskind