201 - 240 of 2541 objects

Ljubljanska jajčna jed, Škofov kruh in...

Prošnja za nedeljsko mašo izven cerkve 1942

Podružna cerkev sv. apostolov Simona in Jude na...

Vogalna zgradba Tobačne Tovarne - ob Bleiweisovi...

"Pajk klobuki" : izdelava in trgovina na Tržaški...

"Wild west saloon" - gostinski lokal ob Tržaški...

Italijanska restavracija Mirje na Tržaški cesti

Gasilsko društvo Tobačne tovarne Ljubljana

Kongresni trg in Uršulinska cerkev

Kongresni trg in Uršulinska cerkev

Park Zvezda na Kongresnem trgu

Kongresni trg s spomenikom Josefu Radetzkemu

Glasbeni paviljon na Kongresnem trgu

Gerberjeva hiša, Kongresni trg 5

Avla Kinokluba Vič

Odprtje Kinokluba Vič

Park Zvezda

Arheološka izkopavanja na Kongresnem trgu

Po Tržaški cesti nas pelje pot

Viška gimnazija

Andrej Praprotnik: spominski napis s figuro na...

Kino Vič - pogled na del poslopja, v katerem so...

Drugi evharistični kongres v Ljubljani

Veličastna orlovska manifestacija v Ljubljani -...

Atletsko prvenstvo osnovnih šol na stadionu za...

Gruss aus Laibach

Častno priznanje KS Horjul

Priznanje Festivala Kurirček Maribor

Bronzemedaille für Kristina Brenkova

Streljanje obsojenca pred naglim vojaškim sodiščem

Prežihov Voranc

75-letnica Fondovih hiš

Zimski piknik

Zimski piknik

Zimski piknik

Zimski piknik

Razstava o Fondovih hišah

Branko Madžarevič

Ivan Robida (1871-1941)

Vladimir Levstik (1886-1957)