201 - 240 of 1478 objects

Maailmameistrivõistlused suusatamises Lahtis...

diplom

diplom

aukiri

filateelia, komplekt

TRÜ maadlusesivõistluste diplom

diplom

diplom

Eesti NSV koolinoorte spartakiaadi diplom

diplom

diplom

diplom

aukiri

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

šarž Tuntud laul

diplom

diplom

Tööjõureservide üleliiduliste...

diplom

Toivo Vaalma eksliibris purjekaga

album

protokollid

diplom

diplom

diplom

Eesti NSV lahtiste poksi esivõistluste diplom

diplom

diplom

pagasilipik

NSV Liidu rahvaste I spartakiaadi osavõtja pilet

šarž Harri Piiper

šarž Malesangar Keres

diplom

diplom