161 - 200 of 23630 objects

Skrinja

Skrinja

Kopni promet

Zibelka

Miza ali mentrga

Miza ali mentrga

Posoda, posodje, oblikovanje železa

Posoda, posodje

Posoda, posodje

Oprema živine

Pribor

Ognjiščna oprema

Konstrukcijski element

Peč

Peč

Ognjišče

Predilstvo, orodje za predelovanje pridelkov

Orodje za predelovanje pridelkov

Čebelarsko orodje

Čebelarsko orodje

Čebelarsko orodje

Žebljarstvo

Kovaštvo

Orodje in naprave za sadjarstvo

Tesarstvo

Orodje, naprava za poljedelstvo

Orodje, naprava za poljedelstvo

Obuvalo

Sklednik

Vrata, portal

Vrata, portal

Ognjišče

Hiša, tehnična dokumentacija in makete

Zibelka

Peč

Mizarstvo

Skrinja

Izraba in predelava živalskih surovin

Orodje za predelovanje pridelkov

Vrata, portal