161 - 200 of 128673 objects

Åkers styckebruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Nedmontering av loket i södra stallet. I...

Stora Kopparbergs bergslag. Ur Carl Sahlins...

Järnstämpel

Målad bild på glas för skioptikon/laterna...

Husqvarna vapenfabriks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Interiör från 1956 med Teodor Eriksson vid...

Kulmaskin driven av solenergi 66 000 K'nex bitar.

Stadsexteriör. Kopia från 1936.

Telefonapparat

Styrutrustning

Åkers styckebruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Utrustning

Åkers styckebruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Smältkärra

Tryckkontakt

Strömledare

Skioptikonbild med motiv från...

Laxåverken. Laxå bruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Järnstämpel

Kassettbandspelare, bärbar

Dokumentation av Ferrum. Trehörningens masugn...

Husqvarna vapenfabriks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Ransäters bruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Höganäs stenkolsgruvors kronologi. Ur Carl...

Interiör av stora smedjan. Knipphammare (nedre...

Laxåverken. Laxå bruks kronologi. Ur Carl Sahlins...

Tertiäraxel

Termometer

Mässing, prov

Kemiska anläggningar i Borsod, där det tillverkas...

Strålskydd

Stans

Borste (2) för avdrag med schablon

Hushållsyxa

Stora Kopparbergs bergslag. Litteratur m.m. om...

B.G. Bredberg. Manuskript. Berättelse om dess...

Stora Kopparbergs Bergslag. Ur Carl Sahlins...

Telefonistgarnityr

Sala gruva och silververks kronologi. Sala...