121 - 160 of 184668 objects

Dottern till professor Seung-bog Cho, sannolikt...

Kungsörnen, Uppsala, 1969

Lock

Docent Teddy Brunius, Uppsala november 1965

Gryta

Centralbolaget för Kemiska Industrier AB - kontor...

Arkeologisk undersökning, Odinslund, kvarteret...

Segelbåt, sannolikt på Ekoln, Uppland

Ridskola vid renhållningsverket, Uppsala, juni...

Mössa

Kvinna, Östhammar, Uppland

Landskapsvy, Österunda socken, Uppland 1975

Sannolikt fotograf Gunnar Sundgrens barnbarn med...

Östgöta nation, Uppsala

"Skol-Lucia" i Tierp eller Söderfors, Uppland 1972

Leksak

"Hr Knut Johanson och Fröken Greta Andersson i...

Undersökningsyta, Stenhagen, Uppsala, Uppland 2004

"Lindbergs båda minsta, Billerstena", Altuna...

Byggnadshistorisk undersökning av Theatrum...

Bautasten

Kungastafetten i Slottsbacken på väg mot...

"Planeringsproblem för u-landsarbete på...

Professor Bror Rexed, Uppsala 1955

Borgmästarvillan i Östhammar, entré hall,...

Ateljéporträtt - man, Alunda, Uppland

"Elsa Johanson Härvsta och Fru Stenström" i...

Cyklotronen under byggnation, Gustaf Werners...

Man på hög stege vid Uppsala domkyrka,...

SM-segling, Uppland, juli 1947

Södermanlands-Nerikes nation - grupp framför...

Skidavslutning, sannolikt Tierp, Uppland, april...

Josef Edhlund, Östhammar, Uppland

Ladugård, Knivsbrunna, Danmarks socken, Uppland.

Akademiska sjukhuset - "lekstuga", Uppsala

Parkering vid Fyrisån med kvarteret Karin i...

"Minnesotabor nyfikna på sina fäders flykt",...

Ekonomibyggnader, Hånsta 3:2, Hånsta, Lena...

Bygge, korsningen Vaksalagatan och Kungsgatan,...

Ateljéporträtt - familjen Hedlund, Uppsala 1904