81 - 120 of 66687 objects

Östasiatiska museet, exteriör.

Östasiatiska museet, exteriör.

Östasiatiska museet, exteriör.

Östasiatiska museet, exteriör. På fasaden vepa...

Östasiatiska museet, exteriör.

Östasiatiska museet, exteriör.

Östasiatiska museet, exteriör. På fasaden vepa...

Östasiatiska museet, exteriör. På fasaden vepa...

Östasiatiska museet, exteriör. Detalj av blommor...

Östasiatiska museet, exteriör med vårträdet.

Skärva

Skärva

Skärva

Smycke, Pärla, Armband

Skärva, Fragment, Celadon sherd, Sherd/Fragment

Fragment, Skärva, Celadon sherd, Sherd/Fragment

Skärva, Fragment, Celadon sherd, Sherd/Fragment

Skärva, Fragment, Celadon sherd, Sherd/Fragment

Fragment, Skärva, Celadon sherd, Sherd/Fragment

Skärva, Fragment, Celadon sherd, Sherd/Fragment

Skärva, Fragment, Celadon sherd, Sherd/Fragment

Skärva, Fragment, Celadon sherd, Sherd/Fragment

Fragment, Skärva, Celadon sherd, Sherd/Fragment

Skärva, Fragment, Celadon sherd, Sherd/Fragment

Fragment, Skärva, Celadon sherd, Sherd/Fragment

Skärva, Fragment, Celadon sherd, Sherd/Fragment

Tallrik, Dish, Household utensil

Skärva

Skärva

Skärva

Skärva

Skärva

Skärva

Skärva

Skärva

Skärva

Skärva

Skärva

Skärva

Skärva