81 - 120 of 1478 objects

VSÜ Kalev laste spordikoolide ja noorte...

diplom

diplom

Toivo Vaalma eksliibris tõstepommi ja lõõtsaga

diplom

diplom

diplom

Meenutused

Eesti NSV koolinoorte spartakiaadi diplom

diplom

Põlva Keskkooli kergejõustikuvõistluste diplom

dekoratiivne vorm MOOTORISPORT

diplomid

aukiri

diplom

diplom

Põlva Keskkooli maleesivõistluste diplom

aukiri

diplom

Toivo Vaalma eksliibris, muusika

diplom

Otto Juhansoo eksliibris

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

ENSV kergejõustiku esivõistluste diplom

üleliidulise üliõpilasspartakiaadi diplom

diplom

diplom

diplom

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukiri

diplom

osavõtja pilet

diplom

diplom

isikutunnistus

diplom

Tööjõureservide üleliiduliste...