41 - 80 of 75321 objects

Fat till kopp "Fasan"

Rektangulär skål "Kontur", modell BV

Fat till kopp "Fasan"

Fat till kopp "Fasan"

Fat till kopp "Fasan"

Tallrik "Fasan", modell LF

Tallrik "Fasan"

Tallrik "Fasan"

Tallrik "Fasan"

Tallrik "Fasan"

Väggplatta med relief

Reliefplatta med abstrakt mönster

Platta med rutmönster

Tallrik "Sommargyllen", modell WB

Reliefplatta med rutmönster

Platta med dekor av organisk form

Reliefplatta med rutmönster

Platta med dekor av organisk form

Reliefplatta med pärlformer

Reliefplatta med figur

Reliefplatta med solform

Reliefplatta med organisk form

Reliefplatta med organisk dekor

Tallrik

Tallrik

Tallrik

Tallrik

Tallrik

Tallrik

Tallrik

Tallrik

Tallrik

Skål "Kontur", modell BV

Tallrik

Tallrik

Tallrik

Tedosa

Tallrik

Sockerskål "Kontur", modell BV

Tallrik